Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Софистические прийоми некоректного ведення юридичного діалогу

Реферат: Софистические прийоми некоректного ведення юридичного діалогу

Про Р Л А У Л Є М І Є

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. КУЛЬТУРА ДРЕВНЬОГО ГРЕЦІЇ . 6

2. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО РИМА 12

3. АНТИЧНАЯ НАУКА 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 22

У У Є Д Є М І Є

У багатовікову історію розвитку людського суспільства особлива

роль належить античному періоду, що з, головним обра-

зом, його внеском у світову культуру. У цьому культура античності

(як і управлінням культури інших епох) поруч дослідників часто отождествля-

ется з визначенням "цивілізація", як це має місце, наприклад, у

поглядах Э.Тэйлора. Ототожнення цих понять веде до неясності в

розумінні самого змісту культури.

У науковій літературі існують різноманітні визначення цивилиза-

ции. У соціально-філософської літературі цивілізацією називається етап

світі, наступний за варварством. Разом із цим у лиття-

ратуре часто зустрічаються визначення типу "європейська цивілізація",

"американська цивілізація", "російська цивілізація" та інші, які

підкреслюють своєрідність регіональних культур.

Поняття "цивілізація" походить від латинського civilis (граж-

данский, державний, політичний) та значною мірою збігається по

змісту з визначенням "культура". Перше поняття виникло й ввійшло в

російську думку у 18-ти столітті. Воно означало окультурення людини у сис-

темі державного будівництва, розумно влаштованого суспільства. Вто-

рої поняття ще від часів античності означало формування, воспита-

ние людської душі, приборкання людських пристрастей. Тобто, по-

нятие "цивілізація" у сенсі поглинуло поняття "культу-

ра", залишивши його те, що належить до формування особистого, твор-

ческого запрацювала людської діяльності. У той самий час за поняти-

їм "цивілізація" як один з його визначень закріпилася

характеристика матеріальної боку людської діяльності. Соци-

альные перетворення і наукові досягнення 20 століття внесли багато але-

вого розуміння цивілізації, яку розглянула як це-

лостность економічної, социально-классовой, політичної й духів-

іншої сфер життя суспільства на певних просторових і тимчасових

межах.

Питання взаємозв'язку культури та цивілізації представляється до-

вільно заплутаним тому, що вони в що свідчить перекривають друг

друга. Представники англомовної літератури аппелируют більшою

мірою поняттю "цивілізація", а німецькі автори - до поняття

"культура".

У виконанні вітчизняної літературі ще на початку 19 століття поняття "лантух-

туру" взагалі використовувалася, замінюючи його міркуваннями про просве-

щении, вихованні, освіті, цивілізації. Російська соціальна

думку стала використовувати поняття "культура" у зв'язку з міркуваннями

цивілізацію десь із другої половини 19 століття. Так, П.Л.Лавров пі-

сал: "Щойно робота думки грунті культури обумовила общест-

венну життя вимогами науки, мистецтва та моралі, то

культура перейшов у цивілізацію, і людська історія почалася".

Нині поняття "цивілізація" і "культура" часто

вживаються і сприймаються, мов рівнозначні, взаимозаменяющие

одне одного. І це правомірним, оскільки культура, в

широкому її розумінні й є цивілізацію.

Проте від цього годі було, що перший термін може цілком за-

менить інший. На думку Н.Я.Бромлей, "коли ми говоримо "цивилиза-

ция",мы розуміємо всю взаємозв'язок показників цього товариства.

Коли говоримо "культура" то можна говорити про духовній культурі,

про матеріальної, або про ту і той. Тут потрібні спеціальні пояс-

нения - якої маємо через".

На думку И.Ф.Кефели, культура - процес активної діяльності

людини, спрямованої освоєння, пізнання і перетворення світу,

сукупність досягнутих у процесі освоєння світу потребує матеріальних та ду-

ховных цінностей, що відбивають рівень досягнень людини у освоєнні

світу. Більшість сучасних фахівців вважають, що культурний

процес включає кошти та методи створення знарядь праці і, предметів і

речей, необхідних людині, І що оволодіння культурою передбачає

освоєння умінь і якості знань, необхідні для праці, спілкування, і поз-

нания.

Отже, під культурою сучасна наука розуміє усе те,

що складається людьми, на відміну від цього, що є у природі

крім людини, інакше кажучи, усе мистецьке діяльність людей

в усьому її різноманітті, в усій своїй багатогранності. Під цивілізацією

ж ми розуміємо одне із періодів історії культури. Періоди ці сліду-

ющие: дикость-"период переважно присвоєння готових продуктів

природи" (Енгельс); варварство-эпоха, що характеризується винаходом

глиняній посуду, загальним ускладненням знарядь праці і, начатками животно-

водства і землеробства (у звичайному слововживанні "варварство" сде-

лалось позначенням грубості, жорстокості, культурної відсталості і

реакційності); цивилизация-эпоха, начинающаяся з винаходи алфа-

витной писемності і що характеризується ускладненням обробній

промисловості, великим зростанням продуктивність праці, безперервним

поглибленням класових протиріч та заснованої цих противоречи-

ях державної організацією.

У історії всього людства прийнято розрізняти такі основні ти-

пы цивілізації: 1) давньосхідні (Древній Єгипет, Месопотамия,

Древній Китай, Давня Індія й ін.); 2) антична; 3) середньовічна;

4) індустріальна; 5) сучасні східні; 6) російська.

Між цими цивілізаціями можна виявити спадкоємні зв'язку,

що призводять, зрештою, до загальнолюдської цивілізації совре-

менной епохи.

Отже цивілізація античності - одне із періодів разви-

тия культури, яке відбувався за межах Стародавню Грецію і Древ-

нього Риму.

1. 2К У Л Ь Т У Р А 0 2Д Р Є У М Є Й 0 2 Р Р Є Ц І І

Греція чітко ділиться втричі частини: північну, що охоплює Фес-

салию і Епір; центральну, обмежену із півночі Малийским і Пага-

сейским затоками, і з півдня - Коринфским і Сароническим; нарешті, юж-

ную, т. е. Пелопоннес. Клімат Давньої Греції мало чому відрізняється від

нинішнього. Середня температура не зазнала змін з античних

часів. Вона коштує від 16 градусів в Фесалії, де клімат ближчі один до

континентальному, до 19 градусів на Кикладах.

У Греції час від золота: його добували за межами Гре-

ции - на острові Тасос, в Македонії і Фракії. Зате міді греки мали

вдосталь, знаходячи її насамперед Эвбее, де назва міста Халки-

так походить від слова, що означає мідь. Також у Древ-

ній Греції добували низку інших чорних і кольорових металів.

Горнодобывающий промисел був у Афінах високому рівні

розвитку: там вміли надзвичайно майстерно відшукувати нові поклади

коштовних металів, а глибина шахт досягала 120 м. Ще важливіше срібла

була грецького мистецтва глина, з якої робили цеглини, але

передусім кераміку - у тому греки домоглися, як відомо, высо-

чайших художніх досягнень. Нарешті, дуже цінувався і камінь:

завдяки йому виникли згодом грецькі храми, інші пам'ятники

архітектури та скульптури. Камінь завжди перебував дома, їх

треба було нізвідки возити. Будинку школярів у Афінах будувалися з твердого з-

вестняка, видобутого у найближчих околицях; будинку по Делосе - з

каменю выломанного безпосередньо з гранітного підстави острова. Навіть якби

спорудженні храмів обходилися без транспортування матеріалів. У Олим-

пе святилище Зевса побудували із лідерів місцевого вапняку; каменоломні Ка-

ра, котрі поставляли Афінам улюблений там в VI в. до зв. е. траверин,


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5