Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Менеджмент

Реферат: Менеджмент

План:

I. Запровадження. Розвиток наукового управління і еволюція терміна “менеджмент”.

II. Більшість.

1. Поняття “менеджмент”.

a.) Формування поняття.

b.) Визначення поняття і перевірка його слушності.

з.) Розподіл поняття.

d.) Узагальнення і її. Кола Эйлера.

2. Простий категоричний силогізм.

III. Укладання.

I. Запровадження. Розвиток наукового управління і еволюція поняття “менеджмент”.

Наприкінці ХХ століття нашій країні сталися серйозні економічні перетворення: змінилися відносини власності, а водночас і – мети діяльності організацій, механізми їх взаємодії. Административно-командная систему управління і у минуле. Істотно зросла роль управляючих структур. Тому знання менеджменту сьогодні треба для управлінців різних рівнів. Але, як розпочати вивчати його різні напрями необхідно дати раду змісті терміна.

Чи можна однієї фразою визначити, що таке менеджмент? Це нітрохи не простіше, ніж визначити, наприклад, що таке “любов”. Менеджмент – незвичайно складне явище, що охоплює величезний спектр найрізноманітніших видів людської діяльності (від промисловості до політичних змагань, спорту до соціальних рухів). Термін трактується дуже широко. Річ у тім, що і соціально-економічне вчення менеджмент виник аж наприкінці уже минулого століття. Промислова революція XVII-XIX століть зробила необхідним науковий підхід до управління. Однак саме теорія управління – щодо нове явище історія бізнесу. Першим спробував навести систему наявні знання на сфери управління економікою й участі виробництвом пов'язують з ім'ям Генрі Р. Тауна, засновника і Президента “Эйле енд Таун Манифактуринг”. У 1886 року він писав, що менеджмент є областю вивчення, рівної за важливістю інженерному справі. Таун зазначав, що з менеджерів немає наукової дисципліни, у межах якої накопичений досвід систематизировался в принципи і теорії. У історії менеджменту виділяють три основних школи теорії управління:

· Класична школа (представники - Ф. Тейлор, Ф. і Л. Гилбретт, А. Файоль і М. Вебер).

· Школа людські стосунки (М.П. Фоллетт, Еге. Мейо, Про. Шелдон та інших.).

· Школа науки управління (Барнард Ч.И. та інших.).

Ці школи виникли у різні історичні періоди. Усі вони спочатку були ориентированны лише з виробничо-господарську сферу діяльності, їх відкриття використовувались у поточної управлінської практиці. Але сьогодні принципи наукового управління застосовують далеко поза виробництва. Відбулася інтеграція поняття “менеджмент”.

У фундаментальному Оксфордському словнику англійської менеджмент окреслюється спосіб, манера роботи з людьми, влада і мистецтво управління, особливий вміння й адміністративні навички, орган управління, адміністративна одиниця.

У американському підручнику для студентів за курсом менеджменту дається таке визначення: “Менеджмент – це процес оптимізації людських, матеріальних й фінансових ресурсів задля досягнення організаційних цілей” [5, стор. 10]. Причому, під процесом треба розуміти система дій, зроблених менеджерами. Оптимізація означає, що менеджери мають працювати задля досягнення найкращих довгострокових результатів, а мети – це результати, яких домагаються основні акціонери кампанії.

Зустрічаються й більш спрощені визначення менеджменту. Например:”Менеджмент – це мистецтво отримання, зробленою із інших” [5, стор. 11].Такое визначення не підійде менеджерам за умов зростання складності управлінського процесу.

Можна зустріти і такий визначення: “Менеджмент – це область діяльності, яка поєднує мистецтво науку і демонструє зростаючий професіоналізм” [5, стор. 11]. Але – у яких її мета і практичне додаток?

Дамо правильне визначення російською, у якому слово “менеджмент” використовується порівняно недавно. Дієслово “управляти” застосовується ми всім без винятку сфер і деяких видів діяльності, де потрібно управління як такий. Але, якщо замислитися, навряд усе прийоми та художні засоби, з допомогою яких управляють заводі чи фабриці, будуть хороші під управлінням діяльністю парламенту або в урядової сфері. А управління автомобілем істотно відрізняється від керівництва колективом. У англомовних країнах поділ дотримується чіткіше:

To manage – управляти в господарської сфері (фірма, магазин, оптова базу й т.д.).

To govern – управляти у сфері (уряд, регіональне керівництво тощо.).

To control – управляти у сфері техніки (машинами, технічними комплексами тощо.).

Нині у Росії слова “менеджмент” і “управління” часто застосовують як синоніми. Значення терміна “менеджмент” недопонимается. З погляду логіки ми можемо назвати “менеджмент” просто управлінням, наукою або тільки мистецтвом управління. Спробуємо виділити конкретні, стійкі, суттєві й необхідні ознаки менеджменту, тобто. визначимо істинний об'єм і зміст даної поняття.

II. Більшість.

1. Поняття “менеджмент”.

Поняття – це форма абстрактного мислення, у якій відбиваються ознаки одно-элементарного класу однорідних предметів.

a.) Формування поняття.

Основними логічними прийомами формування понять є: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення. Применим їх задля формування поняття “менеджмент”.

Можна не сумніватися, що менеджмент – це галузь управлінської діяльності. Але менеджмент – не єдине поняття, що можна зарахувати до управлінню. Щоб скласти поняття про неї, зробимо аналіз, розберемо його складові. Отже,

Менеджмент – це

· Стадія управлінського процесу;

· Сукупність принципів, форм, методів, прийомів і коштів наукового управління;

· Має практичну мета – досягнення високої ефективності діяльності, кращого використання ресурсного потенціалу;

· У цьому соціальної групи (організації, фірмі, компанії).

Завдання дати правильне визначення поняття “менеджмент” утруднена тим, що його включає у собі два одночасно які йдуть процесу:

· Наукове дослідження, теорія управління;

· Практичне застосування отриманих знань.

Щоб виділити суттєві і не дуже ознаки предмета, використовуємо прийом порівняння.

Таблиця 1.

 

Менеджмент

Маркетинг

 

Поняття перебувають одна з одним в родовидовых відносинах.

Істотні подібності

· Стадія управлінського процесу;

· З використанням досягнень науки управління.

· Стадія управлінського процесу;

· З використанням досягнень науки управління.

Істотні відмінності

· Поняття має більший обсяг, менше зміст;

· Управління всієї діяльністю даної соціальної групи;

· Мета – досягнення високої ефективності діяльності.

· Поняття має менший обсяг, більше зміст;

· Управління виробничо-збутової діяльністю підприємства;

· Мета – стимулювання збуту товарів та послуг над ринком, прискорення обміну.

Несущественные подібності

Маркетинг – интегративная функція менеджменту, перетворююча потреби покупця на доходи підприємства.

Несущественные відмінності  

· принципи застосовують у всієї економічної системі;

· функції: планування, організація, керівництво, контроль;  

· принципи застосовуються частіше лише на рівні мікроекономіки;

· функції: дослідження, планування, оформлення і продукту, розробка нового продукту;

Несущественные відмінності

Завдання, функції, час, обсяг використання, об'єкт управління, кошти й способи управління – можуть варіюватися залежно від специфіки діяльності організації, управління.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4