Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Логіка запитань і відповідей

Реферат: Логіка запитань і відповідей

1.Определение питання й відповіді.

2. Види питань.

2.1. Правильно і неправильно ці запитання;

2.2. Закриті і відкриті запитання;

2.3. Уточняющие і восполняющие питання;

2.4. Прості складні питання.

3. Відповіді стосовно питань. Види відповідей.

3.1. Справжні й неправдиві відповіді;

3.2. Прямі й опосередковані відповіді;

3.3. Стислі і розгорнуті відповіді;

3.4. Повні і неповні відповіді;

3.5. Точність і визначеність відповідей.

Розвиток наукових кадрів і практичних знань протікає як від раніше встановлених суджень до нових, точнішим і більше багатим за змістом судженням. Цей перехід є послідовність наступних етапів:

1) позиція;

2) пошуки нову інформацію;

3) формування відповіді поставлене запитання.

У формі питання здійснюється постановка нових негараздів у науці, з допомогою питань отримують нову інформацію у соціальній, виробничу краще й щоденній практиці. Пізнавальна функція питання пов'язані з заповненням, уточненням і конкретизацією раніше отриманих загальних поглядів на предметах і явищах дійсності. Грамматической формою висловлювання запиту думки у мові виступає запитальне пропозицію.

Питання - це виражений у вигляді питального пропозиції з реалізований як відповіді запит думки, направлений замінити розвиток - уточнення чи доповнення знань.

У процесі пізнання питання не виникають самостійно, без будь-яких підстав. Будь-яке питання завжди спирається цього разу вже відоме знання, що є його базисом і виконує роль передумови питання (datum questionis).

Пізнавальна функція питання реалізується у формі відповіді поставлене запитання. Відповідь є нове судження, уточняющее чи яке доповнює відповідно до поставленим питанням старе знання. Пошук відповіді передбачає звернення до конкретної області теоретичних чи емпіричних знань, яку називають областю пошуку відповіді. Отримане у відповідь знання, розширюючи або уточнюючи вихідну інформацію, може бути базисом щоб поставити нових, глибших питань про об'єкт дослідження.

Постановка питання й пошук інформації для конструювання відповіді становлять особливу, притаманну кожному пізнавальному процесу питально-відповідну логічний форму розвитку знань. Вона була котрі спрямовують початком у розвитку природознавства і техніки. Родоначальник індуктивної логіки - Френсіс Бекон говорив, що ми повинні вміти запитувати природі. Так само шляхом купується вихідна інформація в соціології, економіці, правознавстві, медицині й інших областях знання.

Є різноманітні структурою і функцій питання. У тому числі:

Правильно і неправильно ці запитання. На відміну від судження питання містить жодного затвердження, ні заперечення, тому виражену у ньому інформацію не оцінюють в термінах істини й тотальної брехні, тобто. питання що мовчать як про істинного чи фальшивому.

Разом про те питання явно чи неявно включає або спирається на певне вихідне, чи базисне знання, що виступає передумовою питання. Якість базисного знання серйозно впливає на логічний статус питання, визначаючи правильність і неправильність порушення питання.

Правильно поставленим вважається питання, передумова якого є справжнє і несуперечливе знання.

Неправильно поставленим вважається питання з хибним чи суперечливим базисом. Прикладом неправильно поставленого то, можливо таке запитання: “Який розмір взуття у снігову людину?” Предпосылка цього питання включає зовсім на беззаперечну ідею існуванні снігову людину. Про таке питанні говорять про неправильно, чи некоректно поставленому - як з'ясовувати розмір взуття снігову людину, слід встановити факт існування снігову людину.

У разі, коли неправильно поставлене запитання зумисне використовується з єдиною метою заплутати відповідального, таке питання кваліфікують її як який ловитиме, чи “провокаційний”.

Питання може бутизакритими і відкритими.

Відкриті питання припускає можливість необмеженого кількості відповідей.

Закриті питання - це питання, куди можливо дати обмежене число відповідей. Такі питання найчастіше використовують під час соціологічних опитувань. Наприклад, питання “Як ви належите діяльності Державної податкової адміністрації України?” є відкритим, бо людина може висловлювати свою особисту думку з через це.

Той самий питання можна сформулювати у зачиненій формі, якщо додати до нього перелік можливих відповідей. Наприклад, “Як ви належите діяльності Державної податкової адміністрації України?” (Вважаю її задовільною; вважаю її незадовільною; не можу відповісти).

По логічного структурі та пізнавальної функції питання поділяються на дві основні типу:

- уточнюючі, чи ли-вопросы;

- восполняющие, чи что-вопросы.

Уточняющим називається питання, направлений замінити виявлення істинності вираженого у ньому судження.

Наприклад:

“Чи правда, що земля обертається навколо Сонця?”

“Чи Інститут має третю ступінь акредитації?”

“Чи є службовий підлог злочином?”

Грамматический ознака що уточнюють питань - його присутність серед пропозиції частки “чи”: “Чи правда, що .”; “Чи є .”; “Чи, що .”; “Чи, що .” та інші синонимные висловлювання.

Схема ли-вопроса в символічною записи виглядає так ?(p), де “?” - оператор питання, “p” - судження, істинність якого з'ясовується.

Явно котре виражається у ли-вопросе передумова - те знання про об'єкт ( Місяці; інституті; посадову підробку.) і чітке знання можливий ознаці цього (обертатися навколо Землі; мати третю ступінь акредитації; бути злочином). Невідомим в ли-вопросе є приналежність предмета зазначеного ознаки.

Область пошуку відповіді в ли-вопросе обмежена вибором одній з альтернатив: р


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3