Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Логіка (повного курсу)

Реферат: Логіка (повного курсу)

ОГЛАВЛЕНИЕ

стор.

Запровадження 5

Тема I. Предмет і завдання логіки.

Тема II. Логіка й мову.

Тема III. Поняття.

Тема IV. Судження.

Тема V. Умозаключение.

Тема VI. Логические основи аргументації.

Тема VII. Закони логіки.

Література

Питання на підготовку до іспитів (заліку)

Тести

Запровадження

Пропоноване посібник є стислий навчально-методичне виклад загального курсу логіки, по основним розділах і тем. Вона може бути використано для самостійного освоєння навчального курсу, відпрацювання алгоритмів правильного мислення, отримання вивідних знань і тренінгу навичок котрий переконує впливу.

Логіка, одне з найдавніших наук, виникла проблемному полі філософії більш 2300 років тому я, й у працях давньогрецького філософа Аристотеля вперше показала як має відбуватися мислення, щоб було досягнуто істина, з якими правилами мислення у своїй повинна підпорядкуватися основне завдання, що стоїть перед студентами щодо курсу логіки, навчитися свідомо застосовувати податкові закони і форми мислення, засвоїти основні засади правильного логічного мислення – визначеність, послідовність, доказовість; придбати навички та вміння, потребують точності мислення, обгрунтованості і переконливості висновків.

З урахуванням викладеного пропонується наступна структура навчального курсу логіки, розрахована на 36 годин на відповідність до Держстандартом (20 годин лекцій і 16 годин практичних занять).

Тема I. Предмет і завдання логіки.

Тема II. Логіка й мову.

Тема III. Поняття.

Тема IV. Судження.

Тема V. Умозаключение.

Тема VI. Логические основи аргументації.

Тема VII. Закони логіки.

Базова навчальну літературу до курсу:

1. В.И.Кириллов, А.А.Старченко. Логіка.- М.: 1996 р., М.: 1987.

2. А.П.Бойко. Логіка.- М.: 1994.

3. Е.Б.Кузина. Практична логіка.- М.: 1996.

Додаткова література:

4. В.Малахов. Логіка підприємця. М.: 1992.

5. Е.В.Сарычев. Лекції за логікою. М.: 1994.

6. С.А.Солодухин. Логіка для юристів.- М.: 1998 р.

7. А.Д.Гапманова. Підручник із логіці.- М.: 1994.

8. Г.И.Челпанов. Підручник із логіці.- М.: 1994.

9. Логічний словник ДЕГОРТ.- М.: 1994.

10. Короткий словник за логікою.- М.: 1991.

Тема I . Предмет і завдання логіки.

Мислення як вивчення логіки. Сходинки процесу пізнання: почуттєве пізнання і абстрактне мислення. Особливості абстрактного мислення, 3 його основні форми: поняття, судження, умовивід. Роль мови розуміння.

Логіка як наука про закони і формах правильного мислення. Поняття логічного форми. Конкретний зміст і логічна структура думки. Поняття логічного закону. Правдивість думки і правильність міркувань формою. Основні риси правильного міркування: визначеність, несуперечність, послідовність і доказовість.

Під час вивчення цієї теми слід звернути увагу, що виділенню логіки як особливої галузі знання сприяли дві обставини:

1) ще давнини люди знали, що достовірність вивідних знань залежить тільки від істинності вихідних посилок, а й від способу їх сполуки;

2) щоб переконувати, потрібно лише добре говорити, а й володіти різними прийомами побудови умовиводів і доказів.

Тому логіка використовувалася теоретично та практично у повсякденній інтелектуально – мовної роботи і увійшла у програму європейських університетів у складі з так званого тривиума – першому місці вищої освіти, куди, крім логіки, входили граматика і риторика.

Особливий наголос у темі I потрібно зробити формування сукупності умінь що така, які називаються логічного культурою особи і визначених уродженим потенціалом індивіда, навколишньому соціальному середовищем і певної логосферой.

Аби вирішити поставлених з темою I завдань слід опанувати такими вузловими поняттями, як логіка, наука, і форма мислення, чуттєве та раціональне пізнання і вирішить скористатися рекомендованої навчальної та методичної літературою: стор. 3 – 10, 13 – 19.

Питання для самоперевірки і наслідувань теми I.

1. Що вивчає логіка?

2. Що таке почуттєве пізнання та її основні форми?

3. Що таке абстрактне мислення, яка її роль пізнанні.

4. Що таке логічна культура особистості?

5. Чому необхідно вивчати логіку?

Тема II. Логіка й мову

Мова як інформаційна знакова система. Функції мови. Мови природні і штучні.

Поняття знака. Загальна характеристика й ті види знаків, предметне і значеннєве значення мовних висловів. Основні семантичні аспекти мови: синтаксис, семантика, прагматика.

Семантическая категорія мови: дескриптивные і логічні терміни. Дескриптические (описові) терміни: імена предметів, висловлювання, які позначають властивості й стосунку, пропозиції. Логічно терміни: логічні зв'язки, кванторы.

Функціональний метод аналізу мови. Поняття функцій і функтора. Вживання змінних з логіки, предметні, предикатні і пропозиционные перемінні. Поняття пропозиционной (высказывательной) функції.

Штучні мови науки логіки. Поняття мові логіки висловлювань. Поняття мові логіки предикатів.

Основна мета при осмисленні теми II – освоєння мови логіки предикатів, який означає і треба за значеннєвими характеристиками природної мови. І тому рекомендується алфавіт мови логіки предикатів оформити як наступній таблиці

Символ

Спосіб

вживання  

Назва

Як читається

·

pq

Конъюнкция

p і q

v

 

pvq

Дизъюнкция слабка або виключає

p чи q

v
 

pvq

Дизъюнкция сильна чи виключає

або p, або q

 

p q

Импликация

якщо p, то q

 

p q

Эквиваленция, тотожність

p тоді й тільки

тоді, коли q

 

p

Заперечення

неправильно, що p

 

p

Необхідність

необхідно, що р

   

p

Можливість

можливо, що р

   

(x) p(x)

Квантор спільності

будь-кого x вірно, що р – x

   

(x) p(x)

Квантор існування

існує такий x, що р - x

x, y, z

   

Символи для висловлювань, предметні перемінні

 

a, b, з

   

Символи для одиничних предметів, предметні постійні

 

p, q, r

   

Символи для висловлювань, пропозициональные перемінні

 

P, Q, R

   

Символи для предикатів, предикатні перемінні

 

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12