Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Логіка (повного курсу)

Сторінка 7

(А) Усі P.S суть Р …………….(Є) Жодна не Р не є P.S

(Є) Жодна P.S не є Р …….(I) Деякі не Р суть P.S

(Про) Деякі P.S не суть Р….(I) Деякі не Р суть P.S

З умовиводів у власному значенні слід з з'ясовуванням, що таке силогізм. Простим категоричним силогізмом називається умовивід зв'язок 2-х кратних термінів виходячи з знання їхнього нерозривного зв'язку із середнім терміном. Силлогизм складається з 3-х суджень, дві серед яких є посилками, а третє – висновок. Поняття, що входять до силогізм, називаються термінами силогізму.

М

1. Усі громадяни Татарстану мають право освіту.

М

2. Сабиров – громадянин РТ.

3. Сабиров має право освіту.

P.S P

Поняття, лист про суб'єкт висновок – «P.S» називається меншим терміном відповідно 2 судження – меншою посилкою, предикат висновок «Р» – називається великим терміном, а судження 1, куди входить Р – більшої посилкою. «P.S» і «Р» – крайні терміни, вони входять лише у одну посилку.

Поняття, яке у обидві посилки і відсутнє у фіналі, називається середнім терміном – «М».Отношения між термінами силогізму може бути зображені як схеми:

Залежно від місця середнього терміна в посилках розрізняють чотири постаті категоричного силогізму:

I II III IV

М Р Р М М Р Р М

P.S М P.S M M P.S M P.S

Особливі правила постатей

I постать: Велика посилка мусить бути загальним судженням

Менша посилка – ствердною судженням.

М Р

1. Усі хижаки харчуються м'ясом - А

P.S M

2. Деякі домашніх тварин – хижаки - I

3. Деякі домашніх тварин харчуються м'ясом - I

P.S P

М Р

P.S M

P.S

P

II постать: Велика посилка – загальне судження, одне з посилок – негативне судження.

III постать: Менша посилка – стверджувальне судження, а висновок – приватне судження.

IV постать: Общеутвердительных суджень це не дає.

Р М

1. Усі квадрати суть паралелограми - А

М P.S

2. Жоден паралелограм не є трикутник - Є

_

3. Жоден трикутник не є квадрат - Є

P.S Р

P.S

Р М

P

M

М P.S

Із різноманітних поєднань кількісної та якісної характеристики посилок і висновків виходить 19 правильних видів силогізму чи модусів розподілених по 4 постатям, у своїй слід пам'ятати з метою системного освоєння цього блоку, що є 3 правила термінів плюс 4 правила посилок (відомо, що системне знання закодовано цифрою 7).

Правила термінів.

1. У кожному силогізмі має ,бути лише 3 терміна.

2. Середній термін може бути розподілено по крайнього заходу на одній із посилок.

3. Термін може бути розподілено у висновку, якщо він розподілено в посилці.

Правила посилок.

1. Із двох негативних посилок не можна зробити виведення.

2. Із двох приватних посилок не можна зробити укладання.

3. Якщо один з посилок негативна, те й висновок має бути негативним.

4. Якщо один з посилок приватна, те й висновок має бути приватна.

З допомогою цих правил отримуємо можливі поєднання по 4 постатям силогізму.

I постать II постать III постать IV постать

1. ААА 1. ЕАЕ 1. ААI 1. ААI

2. ЕАЕ 2. АЕЕ 2. IAI 2. AEE

3. AII 3. EIO 3. AII 3. IAI

4. EIO 4.AOO 4. EAO 4. EAO

5. OAO 5. EIO

6. EIO

Ключове слово: умовиводи безпосередні і дедуктивні; перетворення; звернення; протиставлення предикату; силогізм; постать художника-монументаліста та модус силогізму, правила посилок; правила термінів.

Додаткову інформацію з означеній темі щодо умовно – категоричних, разделительно-категорических, условно-разделительных умовиводів, і навіть скорочених силогізмів рекомендується пропрацювати по навчально-методичної літературі, яка вказана у даному посібнику.

Далі переходимо до розгляду індуктивного умовиводи, як від знання меншою спільності переходимо до знання більшої спільності, від фактів до узагальнень.

Розрізняють 2 виду індуктивних умовиводів – повну і неповну індукцію. У повній індукції висновок про належність деякого ознаки всьому безлічі предметів отримують виходячи з повторюваності цієї ознаки у явищ. У неповної індукції такий висновок отримують виходячи з повторюваності ознаки у певної частини аналізованого класу явищ. Повна індукція дає достовірні укладання, неповна індукція – лише ймовірні.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12