Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Логіка (повного курсу)

Сторінка 4

8. Тільки декого, і лише люди – лікарі.

9. Усі студенти 971 групи, крім Іванова, здали залік за логікою.

З метою отримання вивідного знання і набутий використання суджень в умовиводах вживається об'єднана класифікація суджень за кількістю якості, і поняття распределенности у яких термінів- суб'єкта і предиката.

Об'єднана класифікація суджень:

1. Общеутвердительные судження – А

«Усі P.S суть Р» – Усі поети вразливі люди.

2. Общеотрицательные судження – Є

« Жодна P.S не є Р» – Жодна людина не всеведущ.

3. Частноутвердительное судження – I

« Деякі P.S суть Р» - суть Р» - Деякі люди мають кучерявенькі волосся.

4. Частноотрицательное судження – Про

« Деякі P.S не є Р» – Деякі люди й не вміють слухати.

Розподіленість термінів в судженнях.

Терміни

Види суджень

А

Є

I

Про

P.S

+

+

-

-

Р

-

+

-

+

Термін є розподіленим, якщо його обсяг повністю входить у обсяг іншого терміну або повністю виключається потім із нього, распределенность терміна позначається знаком «+». Термін є нераспределенным, якщо його обсяг становить тільки п'яту частину обсягу іншого терміна, нераспределенность терміна позначається знаком «-». На колах Эйлера це можна зробити зобразити так:

P.S

I. А – Усі риби хребетні.

Р-

P.S+

Р

P.S

Усі квадрати суть паралелограми із рівними сторонами і рівними кутами

Р

P.S

II. Є – жодна комаха не є хребетний.

Р

P.S

III. I – Деякі книжки корисні.

Р

Р-

P.S-

P.S

Не які тварини суть хребетні.

P.S-

P-

P

P.S

IV. – Деякі книжки не суть корисні.

Р

Р+

P.S -

P.S

Деякі змії немає отруйних зубів.

P.S-

Р

Прості судження, мають однакові терміни і різняться з якості та кількості, перебувають у певних відносинах по до справжності й помилковості, які можна вивести з допомогою схеми, званої логічним квадратом.

Протилежність

А ( контрарность) Є

п п

про про

буд буд

год год

й

зв зв

е е

зв зв

й

е е

I Часткова сумісність Про

(субконтрарность)

Встановлювати типи відносин між судженнями по логічному квадрату важливо і при отриманні вивідних знань, зіставленні різних точок зору з дискусійним питанням, редагування текстів та інших випадках.

Після вивчення цього блоку навчального курсу рекомендується скласти таблицю до справжності й таблицю помилковості суджень А, Є, Про, I, позначивши істинність символом «1» і неправдивість символом «0». Ці таблиці непотрібно знати напам'ять, але мусить уміти їх виводити.

Якщо А 1, то Є 0, Про 0, I 1;

Якщо Є 1, то Про 1; I 0, А 0;


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12