Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Логіка (повного курсу)

Сторінка 2

і як вузлових категорій цієї теми виділити у своїх логічних словариках такі поняття: мову, знак, знак – образ, знак – символ, семіотика, синтаксис, семантика, прагматика, мову логіки висловлювань, мову логіки предикатів, скориставшись яка вказана у списку літературою: [ 1 ], стор. 10 – 13.

Питання для повторення і самоперевірки.

1. Що таке природний мову?

2. Що таке штучний мову?

3. Що таке мову логіки предикатів?

Тема III. Поняття

Поняття ніж формою мислення. Выражений понять у мові. Основні логічні прийоми формування понять: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення. Роль понять розуміння.

Логічний характеристика поняття. Зміст поняття. Ознаки предметів та його види, відмітні і відмітні; необхідні і випадкові; суттєві і не дуже. Властивості й відносини як ознаки.

Вислів забезпечення і обсягу понять у мові логіки предикатів. закон зворотного відносини між обсягом і змістом понять.

Види понять. Загальні і поодинокі, відносні і безвідносні, збірні і збірні поняття.

Стосунки між поняттями. Сравнимые і незрівнянні поняття. Види порівнянних понять: сумісні і несумісні поняття. Типи сумісності: рівнозначність, часткове збіг (те що), підпорядкування. Типи несумісності: супідрядність, протилежність, протиріччя. Моделювання відносин між поняттями на колах Э.Эйлера.

Операції узагальнення та обмеження понять. Розподіл понять. Види розподілу: по видозміні ознаки і дихотомічне розподіл. Правила та системні помилки в розподілі. Класифікація природна і штучна. Значення ділення клітин і класифікація у науці й практиці.

Визначення понять. Номінальні і реальні визначення, явні й неявні визначення. Основний вид явних визначень -– визначення через рід і видове відмінність (атрибутивные і генетичні).

Прийоми, подібні до визначенням: опис, характеристика, роз'яснення у вигляді прикладу, порівняння, вказівку та інших.

Правила визначення. Помилки, можливі в визначеннях. Значення визначень у науці й практичному міркуванні. Вимога діалектичній логіки до процесу визначення наукових понять. Наукова термінологія.

щодо цієї теми необхідно усвідомити, що правове поняття є універсальною одиницею мислення та основою інтелектуальної діяльності. Найважливішими характеристиками поняття є утримання і обсяг. Усі логічні характеристики і логічні операції результат вивідних знань із закону обернено пропорційної залежності між змістом потребують і обсягом поняття. Після осмислення та освоєння основних визначень за підручниками, методичним пособиям і логічним словникам рекомендується закріпити інформацію цього блоку за такою схемою:

1) за обсягом

2) по існуванню

елементів

3) структурою

елементів

4) за змістом

5) наявністю якостей,

св-в, відносин

6) за якістю

елементів

Абстрактні

(білизна)

Конкретні

(камінь)

7) характером

об'єкта

Дати логічний характеристику кожному поняттю – це що означає спроектувати його за наведену схему і обіцяв показати вживання поняття переважають у всіх 7 сенсах. Наприклад, поняття боржник є спільною, непустым, збірним, соотносительным, позитивним, нерегистрируемым і конкретним.

Після освоєння логічних операцій із поняттями: обмеження, узагальнення, ухвали і розподілу можна можливість перейти до моделювання відносин між порівнянними поняттями, які краще уявити наступній схемою:

А

Равнооъем- Соподчинение:

А,В

ность: офіцер-

З

У

Казань- майор-капитан

столиця

РТ

А


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12