Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Индуктивные умовиводи

Реферат: Индуктивные умовиводи

Пізнання у галузі науку й практики починається з емпіричного пізнання. У процесі спостереження однотипних природних і соціальних явищ фіксується увагу до повторюваності вони певних ознак. Стала повторюваність викликає думку (індукує), що з таких ознак не індивідуальним, а загальним, властивим всім явищам певного класу. Логічний перехід від знання про окремих явищах до знання загальному відбувається у разі у вигляді індуктивного умовиводи, чи індукції (від латинського inductio — «наведення»).

Индуктивным називається умовивід, у якому підставі приналежності ознаки окремим предметів чи частинам деякого класу роблять висновок про його приналежності класу загалом.

У історії грошової одиниці США, наприклад, було встановлено, що долар непогано звертається, а Америці, Європі, Азії, і Австралії. З огляду на приналежність цих частин світла можна зробити індуктивне умовивід, що долар – він і Африці долар.

У основі логічного переходу від посилок до висновку в индуктивном виведення лежить подтверждаемое тисячолітньої практикою положення про закономірний розвитку світу, загальним характері причинного зв'язку, прояві необхідних ознак явищ черезих загальність і стійку повторюваність. Саме це методологічні становища виправдовують логічний спроможність і ефективність індуктивних висновків.

Основна функція індуктивних висновків у процесі пізнання —генералізація, тобто. отримання загальних суджень. За вмістом і пізнавальному значенням ці узагальнення можуть мати різний характер — від найпростіших узагальнень повсякденної практики до емпіричних узагальнень у науці чи універсальних суджень, виражають загальні закони.

Історія науки показує, що чимало відкриття мікроекономіці було зроблено з урахуванням індуктивного узагальнення емпіричних даних. Индуктивная обробка результатів спостережень передувала класифікації попиту й пропозиції. Индуктивным узагальнень зобов'язані багато гіпотези у сучасній науці.

Повнота і викінченості досвіду впливають на строгість логічного прямування в індукції, визначаючи, зрештою, демонстративність чи недемонстративность цих умовиводів.

Залежно від повноти й завершеності емпіричного дослідження розрізняють два виду індуктивних умовиводів: повну індукцію і неповну індукцію. Розглянемо їх особливості.

I. Повна індукція

Повна індукція — це умовивід, у якому основі приналежності кожному елементу чи кожній частині класу певного ознаки роблять висновок про його приналежності класу загалом.

Индуктивные умовиводи подібного типу застосовуються лише тому випадку, коли починають працювати з закритими класами, число елементів, у яких є кінцевою і легко обозримым. Наприклад, держав у Європі, кількість промислових підприємств у цьому регіоні, число нормальних предметів у тому семестрі тощо.

Уявімо, і комісією поставили завдання перевірити знання такий найцікавішій дисципліни як логіка групи ФЭУ 410. Відомо, що у складу входять 25 студентів. Звичайний спосіб перевірки у такі випадки — аналіз знань кожного з 24 студентів. Якщо з'ясується, що вони знають предмет, тим самим можна зробити узагальнююче висновок: всі студенти ФЭУ 410 чудово знають логіку.

Виражена в посилках цього умовиводи інформацію про кожному елементі чи кожній частині класу служить показником повноти дослідження та достатньою підставою для логічного перенесення ознаки все клас. Тим самим було висновок в умовиводі повної індукції має демонстраційний характер. Це означає, що з істинності посилок укладання виведення знадобиться істинним.

У одних випадках повна індукція дає позитивні укладання, тоді як посилках фіксується наявність певного ознаки в кожного елемента або частини класу. За інших випадках як укладання може бути негативне судження, тоді як посилках фіксується відсутність певного ознаки в усіх представників класу.

Пізнавальна роль умовиводи повної індукції проявляється у формуванні нового знання про класі чи роді явищ. Логічний перенесення ознаки з окремих предметів класом загалом перестав бути простим підсумовуванням. Знання про класі чи роді — це узагальнення, що було новий щабель проти поодинокими посилками.

Демонстративность повної індукції дозволяє вживати цей вид умовиводи вдоказательном міркуванні. Применимость повної індукції в міркуваннях визначається практичної перечислимостью безлічі явищ. Якщо неможливо охопити весь клас предметів, то узагальнення будується у вигляді неповної індукції.

II. Неполная індукція. Популярна індукція

Неполная індукція — це умовивід, у якому основі приналежності ознаки деяким елементам чи частинам класу роблять висновок про його приналежності класу загалом.

Неповнота індуктивного узагальнення виявляється у тому, що досліджують в усіх, а лише ті елементи або частини класу. Логічний перехід у неповної індукції від деяких всім елементам чи частинам класу перестав бути довільним. Він виправдовується емпіричними підставами — об'єктивної залежністю між загальним характером ознак і стійкою їх повторюваністю в досвіді для певного роду явищ. Звідси широке використання неповної індукції на практиці. Приміром, під час проведення певного товару укладають попит, ринкової ціні інших характеристиках великий партії цього товару з урахуванням перших вибіркових поставок. У виробничих умовах по вибірковим зразкам укладають якість тій чи іншій масової продукції, наприклад, нафти, металевого аркуша, дроту, молока, круп, борошна — у харчовій промисловості.

Индуктивный перехід від деяких всім неспроможна на логічний необхідність, оскільки повторюваність ознаки може бути результатом простого збіги.

Тим самим було для неповної індукції характерно ослаблене логічне проходження — істинні посилки забезпечують отримання не достовірного, а лише проблематичного укладання. У цьому виявлення хоча самого випадку, що суперечить узагальнення, робить індуктивний висновок неспроможним.

Тож неповну індукцію належать до правдоподібним (недемонстративным) умовиводів. У цих висновках висновок випливає з істинних посилок з часткою ймовірності, яка може коливатися від малоймовірною до дуже правдоподібною.

Істотно впливають на характер логічного прямування є у висновках; неповної індукції надає спосіб відбору вихідний матеріал, що виявляється методичності чи систематичності формування посилок індуктивного умовиводи. По способу відбору розрізняють два виду неповної індукції: (1) індукцію шляхом перерахування, що отримала назву популярної індукції, і (2) індукцію через відбір, яку називають наукової індукцією.

Популярною індукцією називають узагальнення, у якому шляхом перерахування встановлюють приналежність ознаки деяким предметів чи частинам класу тут і цій основі проблематично укладають про його приналежності всьому класу.

У процесі багатовікової діяльності люди спостерігають стійку повторюваність багатьох явищ. Начатой основі виникають узагальнення, що використовуються пояснення наступивших і пророцтво майбутніх подій і явищ. Такі узагальнення бувають пов'язані з спостереженнями над погодою, впливом ціни на всі якість, попиту пропозицію. Логічний механізм більшості таких узагальнень — популярна індукція. Її іноді, називають індукцією через простий перелік.

Повторюваність ознак у часто справді записано загальні властивості явищ. Побудовані її основі узагальнення виконують важливу функцію направляють почав у практичної діяльності людей. Без таких найпростіших узагальнень неможливий жоден вид праці, чи це вдосконалення знарядь праці і, розвиток мореплавання, успішне ведення землеробства, контакти для людей у соціальній середовищі.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4