Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Комп'ютерна мова

Реферат: Комп'ютерна мова

План:

1) Витоки проблеми

2) Місце комп'ютерного сленгу у мові

3) Географія нових комп'ютерних технологій

4) Причини бурхливого освіти комп'ютерного сленгу

5) Спроба класифікації комп'ютерного сленгу по спосо бу освіти

a) Калька

b) Полукалька

з) Переклад

d) Фонетическая мімікрія

6) Деякі явища і процеси, які у компью терном сленгу

7) Значення комп'ютерного сленгу російського мови

Витоки проблеми

Перші комп'ютери з'явилися торік у початку 50х років і в міру того, як вони вдосконалювалися, люди, хто з ними, здобули величезний словесний багаж, який широковідомий нині. Але це час до ери самого персонального комп'ютера, тобто 1988 р., у цій у неї надбанням присвячених, які мова була закритим суспільству. З початку комп'ютерної революції кінця 80-х років цей словниковий запас і призначає нові збільшення щодо нього стали спільним багатством. Нині, в усьому світі розвитку мікропроцесорної техни кі, обчислювальної техніки, комп'ютерних технологій приділяється ог ромное увагу. У зв'язку з цим, першої за кількістю з'являються нових слів більше є область комп'ютерних технологій. Саме тоді стався своєрідний “обвал”; англомовні терміни і абревіатури, найчастіше - у англійському ж написанні заповнили сторінки журналів і засмітили мова фахівців. Нові терміни з закритого лексикону програмістів і розробників комп'ютерна техніка стали переходити до розряду загальновживаних, т.к. громадян України, причетних до комп'ютерів, стає більше. Водночас цього явища відбувається один закономірний, з погляду лінгвістики, процес це особливе утворення специфічного комп'ютерного сленгу.

Т.к. область моїх інтересів становлять саме ці предмети (англійський, росіянин і комп'ютерні технології), то то цієї проблеми видалася мені досить актуальною. Адже останнім часом ми всі частіше зустрічаємо випадки поповнення російської іноземними сло вами. І через дедалі більше наростаючою популярності англійського язи ка, більшість новослів приходить саме від цього мови. Мене зацікавив процес як із компонентів взаємодії англійської й мов. Мені захотілося якимось чином класифікувати цю лексику, зрозуміти її значе ние і у мові. І це проблему, на мою думку, неможливо ос тавить поза увагою.

Місце комп'ютерного сленгу у мові

Уся лексика тієї чи іншої мови ділиться на літературну і нелітературну. До літературної ставляться:

1) книжкові слова

2) стандартні розмовні слова

3) нейтральні слова

Усе це лексика, вживана або у літературі, або у мовлення в офіційної обстановці. Існує й нелитературная лексика, ми ділимо в:

1) Профессионализмы

2) Вульгаризмы

3) Жаргонизмы

4) Сленг

Ця частина лексики відрізняється своїм розмовним і неофіційним характером.

Профессионализмы – писав, використовувані з'являється невеличкими групами людей, об'єднаних певної професією.

Вульгаргомы – це грубі слова, звичайно вжиті освічений ными людьми у суспільстві, спеціальний лексикон, використовуваний людь ми нижчого соціального статусу: ув'язненими, торговцями наркоти ками, бездомними тощо.

Жаргонизмы – писав, використовувані певними соціальними чи об'єднаними загальними інтересами групами, яких зазнають тань ный, незрозумілий всім сенс.

Сленг - писав, які найчастіше розглядаються як порушення норм стандартного мови. Це дуже виразні, іронічні слова, слу жащие для позначення предметів, про які торочать у повсякденному житті.

Слід зазначити, що деякі учені жаргонізми належать до сленгу, в такий спосіб, не виділяючи їх як самостійну групу, і сленг визначають як особливу лексику, що використовується для спілкування групи людей загальними інтересами.

Але у чому ж відмінність комп'ютерного сленгу від сленгів інших типів? Маючи працювати з комп'ютерним сленгом, ми маємо справу з певним синте зом всіх чотирьох груп:

По-перше, це слово служать для спілкування людей однієї професії - програмістів, чи навіть людей, використовують комп'ютер дня ка ких-то цілей. Водночас використовують як синонімів до анг лийским професійним термінам, відрізняючись від нього эмоциональ іншої забарвленням.

По-друге, комп'ютерний сленг відрізняється “зацикленістю” на реа лиях світу комп'ютерів. Рассматриваемые сленговые назви відносять ся лише до цього світу, в такий спосіб, відділяючи його від іншого, і часто незрозумілі людям недосвідченим. Наприклад, ні кожному чого ловеку зрозуміло вираз трехпальцевый салют, позначає скидання комп'ютера натисканням клавіш Ctrl-Alt-Del. Завдяки знання такого спеціального мови комп'ютерники почуваються членами певної замкнутої спільності.

І, по-третє, серед цієї лексики трапляються часто й досить вульгарні слова:

груповуха під Винды (Windows for WorkGroup)

анус (протокол Janus)

блястер (Sound Blaster) тощо.

Отже, ці три спостереження неможливо зарахувати компью терный сленг до жодної окремо взятому групі нелітературний слів і зовсім змушують розглядати його як явище, якому притаманні риси кожної їх. Це дає можливість визначити термін комп'ютерний сленг, як слова, що їх вживають тільки люди, мають непосред ственное ставлення до комп'ютерів у повсякденному житті, які замінять професійну лексику і відмінні розмовної, котрий іноді грубо-фамильярной забарвленням.

З іншого боку, не слід забувати, більшість слів, які стосуються комп'ютерному сленгу, похідні від професійних термінів, майже всі у тому числі запозичені із англійської. Тому необхідно простежити: 1) за появою цих терми новий і поза їх переходом на російський мову 2) за процесом освіти - від цих термінів комп'ютерного сленгу.

Географія нових комп'ютерних технологій

Усі знають, що батьківщиною основної маси комп'ютерних технологій є Сполучені Штати Америки. Говорячи про це явище, мушу поцікавитися, що не регіоні та саме здійснюється їх розробка.

Уздовж західного узбережжя США, приблизно 30 кілометрів південніше Сан-Франциско перебувають невеликі містечка Пало-Альта, Маунтин-Вью, Лос-Альтос і Стенфорд. Далі на південний схід лежать понад великі міста: Саннивейл, Купертино, Сан-Хосеи Санта-Клара. Мережа міст американці називають 'Silicon Valley'. Саме і сконцентрована переважна більшість дослідницьких центрів як Америки, а й усього світу. Більше половина всіх нових технологій останніми десятьма роками розроблено саме тут. Це місце є найбільшим у світі виробників чипів. Нині в Silicon Valley є близько 1900 фірм, котрі чи інакше ставляться до електронній промисловості для. Усі значні компанії володіють мережею дослідницьких центрів, розміщених на всієї Silicon Valley. У цих дослідницьких центрах працює дуже багато уче ных, які й замаються розробкою нових технологій у галузі електротехніки і комп'ютерних технологій. Приміром, в исследо вательском центрі фірми Xerox в Пало-Альта працює понад 1000 учених, IBM має у свій центр в Сан-Хосе близько 3500 учених. Від грамотно взяті дослідницькі центри різних фірм утворюють бо лее великі суспільства, що працюють за проведенням спільних про ектов, у яких зацікавлені ряд які входять у них фірм. Одне з співтовариств це Semiconductor Research Corporation, що займається вивченням напівпровідників. Не можна забувати про Стенфордському університеті, з яких, до речі, і випускаються більшість учених, які зробили значний внесок у розвиток комп'ютерних техно логий. У Стенфорді значної частини його витрачається фінансування науково-дослідної діяльності учнів.

Отже, вивчивши, як відбувається винахід нових технологій у США дійшов висновку, будь-які нові розробки є плодом діяльності однієї чи значної групи вчених, працюючих над зі вместным проектом. У кожному разі, будь-яка нова технологія виходить поза стіни дослідницьких центрів Silicon Valley вже у готовому вигляді, отже, яка має свою назву. І народжуються нові терміни переважно у процесі роботи над винаходом і майже завжди закреп ляется його. Суспільство ж змушене користуватимуться цим назвою. І лише, йдучи від своєї початкової форми, слово може про разовать розмовну форму, з'явитися у комп'ютерному сленгу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4