Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Данте Аліг'єрі – життя і творчість

Реферат: Данте Аліг'єрі – життя і творчість

Зміст

Стр.

I. ВСТУП

II. ОСНОВНА ЧАСТЬ………………………………………………………4

1. Італія XIII века………………………………………………………………4

2. Молоді роки поэта………………………………………………………….5

3. Вигнання з Родины……………………………………………………………7

4. Божественна комедія Данте ……………………………………………….9

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………….20

Список використаної літератури …………………………………………. 21

I. ВСТУП

Всесвітньої славою овіяне ім'я великого італійського поета Данте Аліг'єрі. Його твори знає весь цивілізований світ. Їх читають, перево дят, вивчають переважають у всіх кінцях землі; у багатьох країни спеціально створені суспільства ведуть систематичну роботу з збиранню, дослідженню і популяризація його спадщини, а ювілейні дати поета стають великими подіями у життя культурного людства.

Сімсот років тому вони, коли народився Данте, людство стояло порозі великих змін. Наближався грандіозний історичний переворот, який змінив вся суть європейського суспільства. На зміну середньовічному світу з його феодальним гнобленням, анархією і разобщённостью, з засиллям церкви йшло суспільство вільних товаровиробників, час могутніх національних держав.

Потім, що волю силою не задути,

Вона полум'я бореться завзято,

Коли б його сто раз насильно гнути…

Ці горді слова приймає Данте – останньому поетові середньовіччя й те водночас першому поетові нової доби. Першим стоїть він у ряду титанів Відродження. Першим кинув він виклик насильству, жорстокості, мракобіссю середньовічного світу. Першим підняв прапор гуманізму. І це зробив у безсмертя.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Італія XIII століття.

Батьківщина Данте – Італія – була країною, де зійшла зоря возрож дения. Природні багатства її земель, розміщених у центрі средизем ного басейну, густа мережу річок, що живлять її поля і райські сади і пов'язую, цінні копалини Апеннінського хребта – все сприяло раннього экономиче скому підйому Італії та зробило її найрозвиненішій і квітучою із багатьох країн середньовічної Європи. У глухі століття раннього феодалізму, коли европей ские держави бідували за умов натурального господарства і средневе ковой замкнутості, Італії росли міста, розвивалися ремесла і міцніли торговельні зв'язки з заморськими східними країнами.

поразок і перемог.

Італійська література минулих років мала ще середньовічний образ. І все-таки щось вже позадкувало, подалося, зрушила. У боротьбі народних мас з феодалами, у процесі раз вітія міст, подтачивались підвалини феодально-католического світогляду. Зрели нові погляди поширювати на світ, народжувалися але шиї ідеї, отражавшие інтереси демократичних верств, наростав протест проти феодального гніту, пробуджувалося національну свідомість.

Нове, що зростає прокладало собі шлях у літературі» У поезії та прози кінця XII століття помітні зрушення в тематиці, спроби зображати действитель ный світ. У монотонну прозу хроністів проникають живі образи, реали стические замальовки, крізь мертву тканину алегоричній поезії проступа ют зачатки нових, антифеодальних поглядів на етику і мораль

Растущие національні і демократичні тенденції про щественной життя спонукають письменників звернутися до нацио нальному мови. Традици онными літературними мовами середньовіччя були латинський і француз ський. Але вже у XIII столітті з'явилися перші зразки літератури на итальян ском мові. Особливе і важливе місце належало у тому отноше нии лириче ской поезії, прогресивні тенденції якої вос ходили творчості по этов так званої «Сицилийской школи».

Сицилийская поезія всотала вільнолюбні настрої вільних горо дов. Вона розвивалася на народному итальян ском мовою й черпала мотиви і образи з національний фольклор.

Поетична традиція сицілійців отримала подальший розвиток у пе редовых містах Тосканы, спочатку у Болоньї, де на кількох її основі склалося у 2-ї половині XIII століття нове поетичне напрям - «солодкий новий стиль», зачи нателем і головою якого був болонський правник та поет Гвідо Гвиничелли, і потім у Флоренції, де новий стиль став провідним поэти ческим напрямом.

Нова поетична школа внесла живу струмінь в літера турную життя Італії, об'єднала передову молодь із флорентійського патриціату. Її поети — друг Данте Гвідо Кавальканти, Діно Фрескобальди, Лапо Джанні, Чино так Пистойя — оспівували природу, природні відчуття, прославляли возлюбленгяую - не мадонну зв не феодальну повелитель ницу, идеальцый образ лицарської лірики, а живу, реальну жінку - городянку, гідну високою, безкорисливої любові.

Ученые-поэты з патриціату претендували в ролі глаша таев нового, передового мистецтва, форма їх віршів отлича лася гнучкістю і изящест вом, мову — шляхетністю, але де вони прагнули перенести у твори умовну «темну» мало неру старої провансальської лірики, призначаючи свою поэ зию для обраного, освіченого кола.

«Сладостный новий стиль» — провідне, і аж ніяк єдине направ ление тосканської поезії 2-ї половини XIII ве ка. Поруч із любовної лірикою «солодких» поетів развива лася і лірика політична. А «середні» і «молодші цехи» висували своїх співаків, чия грубувата, часом різко сати ри ческая поезія відверто протистояла «сладостной» ліриці освічений іншої гвельфской верхівки. «Плебейские», «неуку ные» поети — Чекко Ан жольери, Фольгореде Сан Джиминьяио, Гвідо Орланди звертаються до стилю і образам народної лірики та традиційної народної сатири. Простим, «плебейським» мовою вони розповідають про повсякденних повсякденних речах, про славляют плотські радості, «низинну» любов, малюють кар тинки побуту, часом біс церемонно оголюючи його непривабливі боку — як наперекір утон ченному «сладостному» стилю.

2. Молоді роки поета.

Життя Данте Аліг'єрі як найтісніше сплетено із подіями громадської і політичної життя Флоренції і всієї Італії. Батьки Данте були корінні флорентийцы, які належали до небагатому не дуже знатного феодального роду. Батько поета – Алигьеро Аліг'єрі був юристом, служив у одній з флорентійських банківських фірм. Помер порівняно молодим, що його старший син – Дуранте, пізніше що прославився під сокращённым ім'ям Данте, був ще зовсім юним.

З юних літ бачив поет кипіння політичних пристрастей, криваві бої у рідного міста, зміну флорентійських поразок і перемог. На очах розпадалася гибеллинская міць, танули привілеї грандів, міцніла і мужніла пололанская Флоренція. Данте навчався звичайній середовищ невековой схоластичної школі." Школьное освіту, убоге, обмежений були задовольнити допитливого юнака, і він намагався самостійно поповнити знання. В нього рано пробудився інтерес літератури і мистецтва: він увле кался живописом, музикою, поезією.

Поетичне свідомість Данте сприйняло різні разнород ные віючи ния, і з них же в якійсь мірі способствова ло формирова нию його творчої образу.

80-ті і 90-ті ж роки були часом рішучого торжества гвельф ской Флоренції. Після чотири десятиліття життя безперервних війн на ступила, нарешті, перепочинок.

Література, мистецтво, ремесла жадібно пили соки громадян ского світу. Усі, що доти животіло в темряві, не знаходячи ис ходу, заявляючи себе лише випадковими слабкими спалахами, відразу проросло, вырва лось на поверхню. Один одним займаються смолоскипи нового ис кусства. У цю добу і починалася літературне життя Данте. Пер шиї поетичні кроки Данте пов'язані з гуртком «сладо стного нового стилю», але вже ранніх його поезіях бушує буйний прибій почуттів, раз бивающих умовні образи цього стилю.

У 1293 року Данте опублікував свою першу книжку «Нове життя» — збірник з тридцяти віршів, створених у пе риод з 1281 по 1292 рік. Вірші були оснащені великим прозаїчним коммента рием автобіографічного і философско-эстетического характеру. У віршах та прози «Нового життя» юний поет розповів історію свого любові до Беатріче Портинари. Ця велика любов зародилася у Данте, коли його дев'ятирічним хлопчиком, і тривала все життя. Глибоко зата енная вона харчувалася лише рідкісними випадковими зустрічами, ми молетным поглядом коханої, її швидким поклоном. Затим смерті Беатріче (вона молодий, в 1290 року) лю бовь Данте стає трагедією.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6