Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Криминалистическое дослідження документів. Нові й перспективні методи дослідження письмовій промови

Реферат: Криминалистическое дослідження документів. Нові й перспективні методи дослідження письмовій промови

Зміст:

1. Запровадження.

2. Поняття листи як об'єкта криміналістичного дослідження.

3. Психодиагностика почерку підозрюваних.

4. Сучасне стан і криміналістичного дослідження письмовій промови.

5. Укладання.

6. Література.

Запровадження

Дослідження подчерка у сучасній криміналістиці є одним із найважливіших і актуальних завдань, т.к. нині дедалі частіше злочинці зрікаються таких грубих коштів аргументації як фінка і закривавлений сокиру і переходять до цивілізованішим методам, що дозволяє з меншими витратами енергії і мінімальним ризиком отримувати набагато більший ефект від участі своїх дій. А, щоб виявити спільну думку, стоїть скористатися дуже виразним і точної за формулюванням цитатою одного блискучого криміналіста: “Навіщо зламувати сейф, коли можна було одержати його вміст одним грамотним розчерком пера”.[1]

Настільки цінна думку підтверджується динамікою зростання “білокомірцевої” злочинності, була настільки поширеною у Росії останнім часом.

У межах даної курсової роботи я постараюся розкрити одне з найбільш значимих питань дослідження документів, зокрема діагностичне дослідження документів, встановлення особи злочинця по сповненого їм тексту.

Безперечно, визначення особистості особи, виконав будь-якої текст, особливо у ранніх стадіях розслідування, є одним із пріоритетних завдань при розкриття злочину.

Розвиток новітніх методик криміналістики, зокрема криміналістичного документоведения, дозволяє собі з достатньої високої точністю встановлювати авторство виконавця того чи іншого документа.

Такі методики дозволяють визначити національність, регіон проживання, регіон придбання письмових навичок, підлогу, вік і навіть будувати висновки про причетності особи до вчинення злочину.

Поняття листи як об'єкта криміналістичного дослідження

З криміналістичної погляду, документ можна охарактеризувати як матеріальний носій спеціально зафіксованої у ньому інформації, має значення для кримінального судочинства.

Коло документів, які у кримінальному судочинстві, дуже різноманітний: те й примітивно зношені, низькоякісні, і майстерно виконані найвищому професійний рівень, прості, загальнодоступні, зрозумілі усім, складні, постигаемые лише фахівцями (клаптик паперу з записаним у ньому номером телефону, пошматована фотокартка, трамвайний квиток, фальшива асигнація, стіна з надписью)[2]

Лист – одне з найважливіших і, мабуть, донедавна єдиних способів зйомки думок людини в посередництві певної знаковою системи.

Головну функцію листи є збереження і передачі інформації зафіксованої з допомогою спеціальних символів (ієрогліфи, цифри, букви і т.д.).

Проте, загальновідомо, що лист цей як засіб спілкування, але що й засіб передачі криминалистически значимої інформації.

При дослідженні листи, зазвичай, має піддаватися сув'язь індивідуальних особливостей цього тексту а саме.

1. Смислова – письмова мова (встановлюється автор документа);

2. Графічна – почерк (встановлюється конкретний виконавець тексту).

Можливість встановлення автори і виконавця документа полягає в природній неповторності та стійкості письмово – рухових і мовних навичок людини. На процес створення листи впливають умови навчання людини, дію довкілля, трудова і соціальний діяльність людини, психофізіологічні здібності.

Стійкість прояви навичок листа на значною мірою залежить від глибини фіксації рухового досвіду, його автоматизації у вищій нервовій системі, тобто, чим сильніший глибина фіксації досвіду, важче відбувається зміна письмово – рухових функцій певного обличчя.

Під час написання документа автоматизированность листи яскраво виражена лише захід виконується в звичних (стереотипних) умовах. Що стосується різкої зміни умов листи (його цільової установки, фізичних і психологічних навантажень, навмисне спотворення письмовій мови і почерку) призводять до припинення чи ослаблення автоматизированности листи бо вона виконується під посиленим контролем свідомості. Що внаслідок нетривалості цих факторів, усталена манера листи жевріє і тільки тимчасово “притупляється”. Коли звичні умови відновлюються автоматизація досвіду знову “прокидається”.

Цього феномену спостерігається навіть за спробах свідомого зміни почерку і письмовій промови. У цьому власні навички, закріплені выработавшимся стереотипом, і впливають на процес створення документа.

Ідентифікаційні ознаки листи:

1) ознаки письмовій промови;

2) топографічні ознаки листи;

3) особливі звички листи;

4) ознаки почерку.

Ознаки письмовій промови:

· стиль (якась сукупність ознак, визначальних загальний вигляд, особливості документа);

· лексика чи словниковий запас (залежить від багатстві використовуваних слів і дуже залежить в освіті людини, його професії, звичок, способу життя й т.п.);

· загальний рівень грамотності (наявність або відсутність різних помилок з тексту, їх кількість дозволяє судити про рівень освіти людини, і навіть у тому, наскільки часто їй доводиться займатися упорядкуванням різноманітних документів);

Топографические ознаки листи: (особливості розміщення тексту у цілому або окремих його частин).

Цей клас ознак дозволяє судити про акуратності людини. Часто ці ознаки формуються внаслідок професійної діяльності, так співробітники правоохоронних органів при листі автоматично залишають ліве полі 2 див.

· поля (зліва і правих, розмір, форма - прямокутна, трапециевидная, найчастіше яскраво виражені люди, чиї посадові функції пов'язані з діловодством);

· наявність і величину абзацных відступів (служать для структурування документа, притаманні людей, які займаються журналістикою, літературою й іншими видами творчої діяльності, пов'язані з листом);

· розміри інтервалів між рядками і словами;

· напрям рядків: горизонтальні, поднимающиеся, опускающиеся, прямолінійні, опуклі, увігнуті, звивисті, ступінчасті. Розташування лінією графления (вище, нижче);

З іншого боку: розташування знаків препинания й переносу, розташування заголовків, звернень, пагінація.

Топографические ознаки стійкі мало контролюються пишуть.

Особливі звички листи

· виділення окремих частин тексту (говорить про звичці чи виконавця документа акцентувати на основних думках, наявності досвіду публічних виступів);

· внесення виправлень (дозволяє судити про акуратності, пильності людини, його грамотності і правових умовах створення документа (поспіх, сильне хвилювання, втома));

· наявність або відсутність знаків перенесення (грамотність людини, індивідуальні звички оформлення документів);

· своєрідність виконання дат (складається під впливом місцевості проживання, рідної мови, це у російському мови прийнято записувати дату як Число-Месяц-Год, тоді, як і англійському Месяц-Число-Год);

Ознаки почерку:

Загальні:

· виробленість почерку (здатність користуватися скорописом, темп листи, координація рухів);

· складність почерку (норма - прописи, прості і ускладнені, зокрема. стилізовані);

· загальна форма напрями рухів у почерку (прямолінійна і криволинейная чи незграбні і округлі);

· напрям рухів - левоокружное (зазвичай в округлих почерках) і правоокружным (по годинниковий стрілці);

· нахил почерку (прямий, правонаклонный, левонаклонный щодо вертикальної осі; якщо кут нахилу щодо лінії рядки менш 50 грн. такий почерк називається косим);

· розмір почерку: великий - более5мм,средний -2-5 ,дрібний - менше двох мм;

· розгін почерку - ставлення ширини літер до висоті: стиснений, середній (ширина дорівнює їх висоті), розгонистий;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5