Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Криміналістична характеристика убивств із застосуванням вогнепальної зброї

Реферат: Криміналістична характеристика убивств із застосуванням вогнепальної зброї

З Про Д Є Р Ж А М І Є

Запровадження _ 3

Глава 1. Загальне поняття криміналістичної характеристики злочинів 5

Глава 2. Криміналістична характеристика убивств _ 17

Глава 3 Криміналістична характеристика убивств із застосуванням

вогнепальної зброї 29

3.1 Криміналістична характеристика убивств за наймом 35

а) потерпілих

б) підозрюваних

3.2 Криміналістична характеристика побутових убивств _40

а) потерпілих

б) підозрюваних

Глава 4. Особливості організації розслідування і взаємодії

слідчого з органами дізнання. _ 48

Укладання. _ 60

Список використаної літератури _62

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Убивство, тобто зумисне заподіяння смерті іншій людині є важким злочином проти особистості. Запобігання, розкриття і розслідування убивств є ще однією з найважливіших завдань правоохоронних органів. З розвитком науково – технічних засобів злочинці вибирають дедалі витонченіші способи скоєння злочинів, виявлення, розкриття і розслідування яких вимагає і від слідчого мобілізації усіх її зусиль, високого професіоналізму, знання і набутий вмілого застосування практично новітніх досягнень науки криміналістики. На жаль, нині при нестабільної економічної і політичною обстановці російської держави спостерігається підвищення агресивності громадян, особливо молоді, їхнє небажання сприяти правоохоронним органами як наслідок, збільшення за абсолютним і відносному вираженні числа тяжких злочинів. Не може викликати побоювань зростання таких суспільно злочинів, як вбивства, скоєні із застосуванням вогнепальної зброї та боєприпасів як він різновиду звані замовлені і побутові вбивства. Такий стан справ дестабілізує обстановку у суспільстві, підриває впевненість громадян, у безпеки свого політичного майбутнього. Лише швидке, повне, якісне розслідування кримінальних справ реалізація принципу невідворотності кримінальної відповідальності за кожне скоєний злочин здатне змінити ситуацію.

Темою дослідження даної роботи послужила криміналістичну характеристика убивств, скоєні із застосуванням вогнепальної зброї. Автор постаралася логічно підвести читача від загального поняття криміналістичної характеристики злочинів про таку її різновиду, як криміналістичну характеристика убивств із застосуванням вогнепальної зброї. У результаті вивчення цієї теми автор запитували: якою повинна бути структура криміналістичної характеристики; як співвідносяться криміналістичну характеристика злочинів і слідча ситуація; наскільки відповідає потребам слідчої практики розроблена на час наукою криміналістикою криміналістичну характеристика убивств із застосуванням вогнепальної зброї. Автор спробувала у роботі відповісти для цієї та інших питання.

У результаті написання роботи автором було вивчено 80 справ, порушених по ст.105 КК РФ і розслідуваних слідчими слідчого відділу прокуратури р. Тюмені. З іншого боку, під час написання 2, 3, 4 глав використовувалися даних про практиці проведення оперативно – пошукових заходів, отримані у відповідному відділі з розслідування убивств ОУР УВС Ленінського АТО р. Тюмені.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ

Здійснюючи розслідування щодо кримінальної справи, слідчий прагне належним чином впорядкувати своєї діяльності, перевести їх у розумне, раціональне, методично доцільне русло. Для цього він він передовсім Рижукових звертається до свого досвіду організації та здійснення роботи з справам аналогічної категорії, відшукує у ньому оправдавшие себе підходи і прийоми, які допомогли б йому у минулому домогтися на успіх розслідуванні, дійти мети найкоротшим шляхом, показали свою спроможність і продуктивність. Осмысливая усе цінне з власного досвіду, відділяючи необхідне від випадкового, слідчий намагається скористатися цим які позначилися у його пам'яті закономірності під час роботи у новій справі в умовах. Проте недостатність особистого досвіду і диктує йому необхідність звертатися як до свого професійному минулому, до колективному досвіду його колег, узагальненому на суворо науковій основі, і навіть до криміналістичним інформаційним моделям (з описів, характеристикам, рекомендаціям та інших.)

Допомогти зорієнтуватися слідчому дома події, правильно організувати діяльність співробітників органів дізнання дозволяє знання методик розслідування з справам певних категорій, кожна з яких містить рекомендації, враховують следственно значимі особливості даних категорій діянь, і навіть діяльності з їх виявлення і розслідування.

Практична значимість методик розслідування визначається поруч обставин. Одне пов'язані з реалізацією принципів системності і цілісності в підході до розслідування як складного, многоэтапному виду діяльності. Маючи цих принципів криміналістичної методики, розробляється стратегія розслідування, тобто комплекс рекомендацій з досягнення різних цілей поисково – пізнавальної діяльність у стадії попереднього розслідування, Не тільки цілей, завдань окремих слідчих діянь П.Лазаренка та заходів.

Особливо значної ролі для правильної організації розслідування грає така підсистема приватної криміналістичної методики, як криміналістичну характеристика злочинів.

Термін «криміналістичну характеристика злочину» і позначуване їм поняття увійшли до науковий криміналістичний ужиток наприкінці шістдесятих років. Обозначали вони систему типових ознак злочину тієї чи іншої виду. Наприкінці 70-х років навколо поняття криміналістичної характеристики злочинів розгорнулися бурхливі дискусії. Багато вчених намагалися обгрунтувати своє розуміння його структури та змісту криміналістичної характеристики злочинів як єдино правильне. Структуру криміналістичної характеристики розглядав й О. А. Хмыров, відомий своїми пошуками у сфері теорії доказів. Як її елементів він виділяв: спосіб скоєння злочину, механізм освіти доказів, механізм следообразования, обстановку скоєння злочину, даних про особи і поведінці обвинувачуваної та потерпевшего.[1] Значну увагу розробці поняття, забезпечення і структури криміналістичної характеристики приділяє у своїх працях Р. З. Белкин2, структуру криміналістичної характеристики воно являє собою що з таких елементів: 1. характеристика типовою вихідної інформації; 2. система даних йдеться про типові засобах здійснення релігійної і приховування цього виду злочинів і типових наслідки їх застосування; 3. особистість ймовірного злочинця і ймовірні мотиви і цілі злочину; 4. особистість імовірною жертви злочини і даних про типовому предметі зазіхання; 5. Дані про деякі типових обставин скоєння злочину (місце, час, обстановка); 6. даних про типових обставин, які сприяли здійсненню конкретної, роду злочинів.

А. Р. Філіпов як елементи криміналістичної характеристики виділяє: 1. предмет злочинного зазіхання; 2. спосіб здійснення релігійної і приховування злочину; 3. обставини, у яких готувалося й було скоєно злочин; 4. особливості оставляемых злочинцями слідів; 5. особистість злочинця і потерпевшего.3 Деякі автори вважають, що видова криміналістичну характеристика злочинів тим набагато змістовніші і цінніший для слідчої практики, чим і детальніше представлені у ній елементи, мають криміналістичне значення. Певне, виходячи саме від цього розуміння криміналістичної характеристики, авторами виділяються такі елементи структури криміналістичної характеристики як, наприклад: особливості оставляемых злочинцями слідів, великі цифри про найпоширеніших мотиви злочинів. Є навіть думка, що у криміналістичну характеристику можна включити «будь-які обставини розслідуваної злочини і, більше, факти, які, слід сказати, не ставляться до обставин злочину за умови, звісно, що вони сприяють расследованию».4


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14