Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківська система Англії

Реферат: Банківська система Англії

Зміст

Запровадження . 3

Банківська система 4

Система Центрального Банку 7

Історія Банку Англії 7

Банк Англії на етапі 9

Функції Банку Англії 10

Комерційні банки 23

Депозитні банки . 23

Учетные вдома 27

Інші банки . 29

Структура банківських депозитів у Великій Британії . 32

Страхування банківських депозитів в Англії 35

Види і форми кредитних угод 37

Кредитні картки: практика банків Великобританії . 38

Укладання . 41

Список літератури: . 43

Запровадження

Банківська система - одну з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва та звернення йшло паралельно й тісно перепліталося. У цьому банки, проводячи розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками перерозподілу капіталів, роблять загальну ефективність виробництва, сприяють збільшенню продуктивності громадського праці.

Сучасна банківсько системо - це найважливіша сфера національного господарства будь-якого розвиненої держави. Її практична роль залежить від того, що вона управляє у державі системою платежів і обгрунтованість розрахунків; більшу частину своїх комерційних угод здійснює через вклади, на інвестиції та кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничим структурам. Комерційні банки, діючи відповідно до грошово-кредитної політикою держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на їхнє обороту, емісію, загальну масу, включно з кількістю готівки, що у зверненні. Стабілізація ж зростання грошової маси - запорука зниження темпів інфляції, забезпечення сталості рівня цін, під час досягнення якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим чином.

Сучасна банківсько системо - це сфера різноманітних послуг своїх клієнтів - від традиційних депозитно-ссудных і розрахунково-касових операцій, визначальних основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних та фінансових інструментів, використовуваних банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст тощо).

Створення стійкою, гнучкою й ефективною банківської інфраструктури - одну з найважливіших (та Ющенка надзвичайно складних) завдань економічної реформи, у Росії. Особливо важливим бачиться розвиток банківської системи там, оскільки саме практика зарубіжних банків (зокрема, використовуваних у цій роботі - банків Великобританії) визначає становлення сучасної вітчизняній банківській системи, наближає її міжнародних стандартів отже, обумовлює вихід російських банків поставляють на світовий рівень, отже, і відновлення та зміцнення довір'я з боку іноземних партнерів у відношення до нашій країні.

Сьогодні, за умов розвинених товарних та фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. Постають нові види фінансових установ, нові кредитні установи, інструменти, і методи обслуговування клієнтури.

Банківська система Великобританії належить до найстаріших і найрозвиненіших систем світу. Вона має добре організовану і розгалужену фінансову інфраструктуру, і спирається на потужний грошовий ринок у Лондонському сіті, має тісні зв'язки із головними фінансовими центрами світу.

Банківська система

Банківська система - це сукупність різних видів банків та банківських інститутів та їх взаємозв'язку, що у тій чи іншій країні певний історичний період.

Банківські системи йдуть на рішення поточних і стратегічних завдань:

· забезпечення економічного зростання;

· регулювання інфляції;

· регулювання платіжного балансу. [1]

Характерною рисою банківської системи є поруч із концентрацією банків їхні досить широка спеціалізація від імені центральних (емісійних), комерційних, інвестиційних, іпотечних, ощадних та інших. Звідси, з одного боку, конкурентна боротьба банків за залучення ресурсів, за надійну і вигідну клієнтуру, за високі доходи, з іншого боку, прагнення посилити регулювання діяльності банків (щодо клієнтури, банківських відсотків та інших.)

Сучасні кредитно-банківські системи мають складну, многозвеньевую структуру. Якщо в основі класифікації прийняти характер послуг, які установи фінансового сектора надають своїх клієнтів, можна назвати три найважливіших елементи кредитної системи:

1.центральный (емісійний банк);

2.коммерческие банки;

3.специализированные фінансові установи (страхові, ощадні тощо.).

У результаті історичного поступу виникли сегментированные і універсальні банківські системи.

Сегментированная система передбачає жорстке законодавче поділ сфер операційну діяльність та зняття функцій окремих видів фінансових установ. Такі структури склалися, наприклад, до й Японії.

При універсальної структурі закон зовсім позбавлений обмежень щодо окремих видів операцій та сфер фінансового обслуговування. Усі кредитно-фінансові інститути можуть здійснювати будь-які види операцій та надавати клієнтам повний набір послуг. Такий тип універсальних банків спостерігався Великобританії. Велику роль функціонуванні банківського сектора залежать грає високий рівень самоконтролю фінансових установ, суворе дотримання ними звичаїв і традицій, вироблених банківським співтовариством.

Таблиця 1: Обмеження для проведення комерційними банками окремих видів фінансових операцій[2]

Види фінансової складової діяльності

Японія

Велико-британия

США

1. Операції з акціями промислових і видача торговельних підприємств

· Брокерские операції

· Андеррайтинг

· Інвестування

2. Андеррайтинг

· Державні цінних паперів

· Приватні зобов'язання

3. Інвестиційні компанії (взаємні фонди)

· Операції

· Управління

4. Страхування

5. Операції з нерухомістю

· Операції

· Інвестування  

З

З

Р

З

З

З

З

З

З

З

Р

Р*

Р*

Р*

Р*

Р

Р

Р

Р

Р

З

З

З

Р

З

З

З

З

З

З

Р - дозволено, З - заборонено, Р* - дозволено, але банку.

Переплетение функцій різних видів кредитних установ популярність універсального типу банку створює відомі труднощі, щоб визначення понять "банк" і "банківська діяльність". Найчастіше головною ознакою банківську діяльність вважається прийом депозитів і видача кредитів як професійне заняття. Саме таке практика прийнято банківському законодавстві Бельгії, Італії, Іспанії, Греції, Люксембургу інших країн. У деяких інших країнах (Німеччина, Франція) термін "банк" чи " кредитне установа" асоціюється з ширшим набором послуг і лише прийомом заощаджень і видачею кредиту. У деяких країнах, наприклад, у Великій Британії, для віднесення до класу кредитних установ варто лише виконання функції прийому депозитів. Це дозволяє прирівняти банків деяких видів спеціалізованих інститутів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14