Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Комп'ютерні злочину

Реферат: Комп'ютерні злочину

Зміст.

Запровадження 3

Глава 1. Поняття комп'ютерних злочинів 4

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика комп'ютерних злочинів . 12

§ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації 12

§ 2. Неправомерный доступом до комп'ютерної інформації 16

§ 3. Створення, використання й розповсюдження шкідливих програм для ЕОМ. 19

§ 4. Порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ чи його мережі 22

Глава 3. Способи скоєння комп'ютерних злочинів та його попередження. 24

§ 1 Способи скоєння комп'ютерних злочинів . 24

§ 2. Попередження комп'ютерних злочинів 31

Глава 4. Методика і практика розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації . 38

Укладання . 48

Бібліографія . 50

Запровадження.

Сучасний етап розвитку російського суспільства характеризується стратегічним курсом створення правової держави. У дивовижній країні здійснюються радикальні соціально-економічні реформи, іде процес демократизації усіх сторін життя, який неможливий без зміцнення законності та правопорядку, забезпечення надійної охорони конституційні права і свобод можливо громадян.

Разом із цим у останні роки сталося різке погіршення кримінальної обстановки, що у час оцінюється як надзвичайно гостра і складна.

Зазначається різке наростання кримінального професіоналізму, множаться зухвалі за задумом і кваліфіковані у виконанні злочину.

Набирає силу організована злочинність, що у останнім часом поруч із скоєнням загальнокримінальних злочинів інтенсивно інтегрується в економічну сферу для одержання надвисоких незаконних доходів, зливаючись цьому з конгломератом економічної злочинності. Яскравим прикладом цієї процесу є порушені торік кримінальні справи в самісінький відношенні керівництва Держкомстату РФ і Центрального Банку Росії з фактам отримання багатомільйонних хабарів іншого за надання комерційним фірмам і банкам секретної інформації. Безсумнівно, це лише верхівка айсберга російської організовану злочинність.

Розгортання науково-технічної революції, яка, нарешті, докотилася і по нашої країни, обумовлює як корінні прогресивні зміни у складі чинників економічного розвитку Росії, а й негативні тенденції розвитку злочинного світу, призводить до появи нових форм і деяких видів злочинних зазіхань.

Злочинні групи і співтовариства починають активно використовувати у своїй діяльності новітні досягнення науку й техніки. Досягнення корисливих цілей злочинці дедалі більше застосовують системний підхід для планування своїх дій, створюють системи конспірації прихованим зв'язку, використовують сучасні технологій і спеціальну техніку, зокрема й різні комп'ютерні пристрої і нові информационно-обрабатывающие технології.

Викликає особливу тривогу факт появи та розвитку у Росії нового виду злочинних зазіхань, раніше не відомих вітчизняної юридичної науці, і практиці, і пов'язані з використанням коштів комп'ютерна техніка і информационно-обрабатывающей технології, - комп'ютерних злочинів.

Ймовірно, що у Російської Федерації комп'ютерна злочинність має високий ступінь латентності таких у зв'язку з загальної криміногенної обстановкою і відсутність донедавна відповідних норм кримінального законодавства, і навіть специфічністю самої комп'ютерної сфери, що вимагає спеціальних пізнань.

Це зажадав від російського законодавця прийняття термінових адекватних заходів протидії нової виду злочинності.

Під час підготовки роботи було вивчені і проаналізовані: норми чинного карного і кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації; нормативні акти МВС, ФСБ, ФАПСИ Росії; аналітичні матеріали, які стосуються досліджуваної проблематики; відповідна вітчизняна та зарубіжна література; матеріали міжнародних конференцій з проблем правового забезпечення процесів інформатизації та формування єдиного информационно-правового простору; матеріали слідчої практики.

Глава 1. Поняття комп'ютерних злочинів.

Науково-технічна революція спричинила у себе серйозні соціальні зміни, найважливішим із якого є поява нового види суспільних взаємин держави і громадських ресурсів — інформаційних. Останні від відомих раніше сировинних, енергетичних ресурсів цілу низку особливостей, саме:

1) вони непотребляемы і піддаються не фізичному, а моральному зносу;

2) вони за своїй суті нематеріальні і несводимы до фізичному носію, у якому втілені;

3) їх використання дозволяє різко скоротити споживання інших видів ресурсів, що в результаті призводить до колосальної економії коштів;

4) процес їх створення і його використання здійснюється особливим способом — з допомогою комп'ютерна техніка.

Інформація стала першоосновою життя сучасного суспільства, предметом і продуктом своєї діяльності, а процес її створення, накопичення, зберігання, передачі й обробки своє чергу стимулював прогрес у сфері знарядь її виробництва: електронно-обчислювальної техніки (ЭВТ), коштів телекомунікацій, і систем зв'язку.

Усе, це цілому входить у ємне поняття визначення нової інформаційної технології (НІТ), що є сукупністю методів і засобів реалізації інформаційних процесів у різноманітних галузях людської діяльності, т. е. способами реалізації інформаційну діяльність людини, котрого також можна як інформаційну систему. Інакше кажучи, інформація стає продуктом громадських (інформаційних) відносин, починає набувати товарні риси уже й стає предметом купівлі-продажу. Наслідком які протікають у суспільстві інформаційних процесів є виникнення процес формування нових відносин, й зміна вже існуючих. Наприклад, вже можна констатувати значний обсяг договірних відносин, що з виготовленням, передачею, накопиченням та використанням інформацією її формах: науково-технічної документації, програмного забезпечення ЭВТ, баз даних, системам управління базами даних (СУБД) та інших.

Поява над ринком 1974 року компактних та порівняно недорогих персональних комп'ютерів, паралельно з удосконаленням яких стали розмиватися кордони між міні- великими ЕОМ, дозволили підключатися до потужним інформаційних потоків необмеженому колі осіб. Стало зрозуміло про контрольованості доступу до інформації, її збереження і доброякісності. Організаційні заходи, і навіть програмні і технічні засоби захисту виявилися недостатньо ефективними.

Особливо гостро проблема несанкціонованого втручання дала себе знати країни з високорозвиненими технологіями і інформаційними мережами. Вимушені вдаватися до додатковим заходам безпеки, вони почали активно використовувати правові, зокрема кримінально-правові засоби захисту. Так, Кримінальним кодексом Франції (1992 р.) поповнив систему злочинів проти власності спеціальної главою "Про зазіханнях на системи автоматизованої обробки даних", де передбачив відповідальність за незаконний доступ до всієї або це частини системи автоматизованої обробки даних, перешкоджання роботі чи порушення правильності роботи такої системи чи введення у ній обманним способом інформації, знищення чи зміну бази даних. Не залишилися осторонь від цього ж проблеми і міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, який визнав за необхідне вивчити розробити і проект спеціальної конвенції, присвяченій проблемі правопорушень у сфері комп'ютерної інформації.

Російські правознавці віддавна порушували питання необхідності законодавчого закріплення правовідносин, що випливають із різних галузей застосування коштів автоматичної обробки інформації. Певним етапом по дорозі цих побажань стало прийняття у 1992 р. Закону РФ “Про правову охорону програм для електронно-обчислювальних машин і баз даних”. Закон містив положення про те, що випуск під своїм добрим ім'ям чужій програми для ЕОМ чи бази даних або незаконне відтворення або поширення таких творів тягне кримінальної відповідальності. Проте змін в КК РРФСР не внесли.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13