Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Використання знання механізмі следообразования при розкриття злочинів

Реферат: Використання знання механізмі следообразования при розкриття злочинів

1. Поняття трассологии 1

2. Види слідів і механізм етапі їх утворення 3

3. Загальні правила огляду, фіксації і вилучення слідів 6

3.1. Виявлення слідів дома події та особливості їх огляду 6

3.2. Загальні правила фіксації слідів 7

3.3. Загальні правила вилучення слідів 8

4. Сліди рук 9

4.1. Види слідів рук 10

4.2. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук 11

5. Сліди ніг 14

6. Сліди знарядь зламування і інструментів 16

7. Сліди транспортних засобів 20

8. Сліди зубів і нігтів 24

9. Практичні приклади 25

До главі 4: 25

До главі 4: 26

До главі 5: 27

До главі 6: 28

До главі 8: 29

10. Література 29

1. Поняття трассологии

Трассология є галуззю криміналістичної техніки і становить систему наукових положень, і навіть відповідних технічних засобів і методів виявлення, фіксації і дослідження матеріальних слідів із єдиною метою розкриття злочинів.

Слідами прийнято називати зміни, виниклі дома події. Слідчий з єдиною метою з'ясування із таких гарячих слідах обставин розслідуваної події нерідко звертається по допомогу до фахівцям, використовує знання з різних галузей науку й техніки, наприклад, визначення природи й властивостей речовини, яким освічений слід. Судебно-следственная практика водночас виявила необхідність наукової розробки у межах трассологии спеціальних засобів і методів.

У криміналістиці потім у широкому значенні називається результат будь-якого матеріального зміни початкової обстановки, події внаслідок скоєння злочину. Це - сліди відображення, предмети чи його частини, різноманітних речовини, змінилося взаємне розташування предметів.

Слідом у вузькому значенні є матеріально фіксований відображення зовнішнього будівлі одного об'єкта іншою, і навіть нашарування, відшарування й інші їм результати механічних, термічних, хімічних та інших впливів, не передають зовнішнього будівлі воздействовавшего об'єкта. У трассологии вивчаються питання виявлення, фіксації, вилучення і дослідження саме слідів у вузькому значенні.

На місці події часто-густо виявляють сліди рук, ніг, транспортних засобів, знарядь зламування тощо. За умов їх вивченні можливо з'ясувати ряд обставин, які допомагають розкрити злочин і викрити злочинця. Так, слідами ніг іноді вдається визначити місце проникнення злочинця до приміщення, з'ясувати особливості його ходи, розмір взуття, ідентифікувати її. Слідами рук людини нерідко здійснюється індивідуальна ідентифікація який залишив їх людини.

Технічні кошти й методи трассологии розробляються з урахуванням наступних наукових положень.

Об'єкти матеріального світу індивідуальні. Усі об'єкти матеріального світу тотожні лише собі самим, тобто кожен об'єкт індивідуальний. Багато об'єкти подібні за низкою ознак зовнішнього будівлі, однак уся сукупність ознак працюємо з кожним об'єкт неповторним. Особливо важливі приватні ознаки, яких трассология відносить деталі, особливості зовнішнього будівлі тих чи інших частин об'єктів. У матеріальному світі немає абсолютно гладких поверхонь, усі мають неоднакові за формою і розмірам і різняться за місцем розташування нерівності (опуклості, увігнутості тощо.).

При певних умов зовнішнє будова одного об'єкта може позначитися іншою. У цьому відтворюються як форма й розміри об'єкта, але вони часто й мікроструктура поверхні. Відображення зовнішнього будівлі об'єкта в слід можна використовуватиме його ідентифікації шляхом виділення індивідуальних ознак, отобразившихся в слід, і порівняння їхніх з ознаками об'єкта, яким може бути міг стати освічений цей слід. Можливість ідентифікації об'єкта слідом встановлюється повнотою і чіткістю відображення ознак зовнішнього будівлі об'єкта в слід, залежать від умов следообразования. У цьому найважливішими є фізичні властивості матеріалу, у якому утворюється слід, і об'єкта, його утворить, і навіть механізм взаємодії об'єктів.

Відображення в слід зовнішнього будівлі предмета є перетвореним. У разі сліди відображення ознак зовнішнього будівлі предмета завжди виявляються негативними стосовно самим ознаками. Так, при вдавливании одного предмета на другий увігнутості в слід відповідають опуклостям на предметі, і навпаки. Залежно та умовами виникнення сліду можуть спостерігатися й інші перетворення, наприклад, опуклості на следообразующем предметі позначаться як подряпин.

Об'єктами трассологического дослідження може лише тверді тіла, властивості яких щодо неизменяемы. Трассологическая ідентифікація можлива тоді, коли ознаки який залишив слід об'єкту і відображення ознак в слід протягом визначеного часу істотно не змінюються. Тільки тверді тіла мають щодо стійке зовнішнє будова, завдяки чому після освіти сліду практично мало змінюються, зберігаючи необхідну дослідження інформацію. Це зумовлює можливість ототожнення об'єктів після закінчення певного часу після освіти сліду.

2. Види слідів і механізм етапі їх утворення

Сліди, студійовані трассологией, виникають зазвичай за безпосередньої контакті двох об'єктів. Об'єкт, у якому утворився слід, називається следовоспринимающим, об'єкт, що залишив слід- следообразующим, а ділянки дотику поверхонь об'єктів під час утворення сліду - контактними поверхнями.

Матеріально фіксовані відображення можуть формуватися за різноманітних умов взаємодії об'єктів. Сукупність таких умов називається механізмом освіти сліду.

Практика і експериментальні дослідження свідчать, що істотно на следообразование впливають такі чинники, як характер руху об'єктів щодо одне одного у момент следообразования, властивості їх матеріалів, і навіть характері і місце локалізації змін, є результатом взаємодії.

Сліди, студійовані в трассологии, діляться на статичні і динамічні, об'ємні і поверхневі, локальні й периферичні.

Слід може утворитися лише за щільному контакті двох об'єктів, а укладати такий контакт вони лише при взаємній зустрічному русі або за пересуванні одного про іншого. Якщо об'єкти пересуваються щодо одне одного лише з нормальний (прямий, що проходить перпендикулярно до об'єкта), їх контактні поверхні в останній момент следообразования не зміщуються (тиск, удар). У разі утворюється статичний слід - відбиток, відбиток. Якщо ж об'єкти рухаються і з нормальний і з дотичній (ковзання, розріз, розруб), утворюється динамічний слід.

У статичному слід особливості контактної поверхні следообразующего об'єкта відбиваються зазвичай без докорінних змін. Тож за такому сліду можна визначити форму й розміри следообразующего об'єкта. Не перетерплюють докорінних змін й потужні приватні ознаки його зовнішнього будівлі, що полегшує встановлення тотожності. Типовими слідами такого виду є сліди взуття у ґрунті, пальця руки у тому чи іншому предметі.

Різновидом статичного сліду є слід качения. При качении, попри загальне усунення об'єктів щодо одне одного, контактні поверхні в момент следообразования не зсуваються (следообразующая поверхню хіба що розгортається). Прикладом такого сліду є слід протектора автомобільної шини.

У динамічному слід особливості зовнішнього будівлі следообразующего об'єкта відбиваються з істотним зміною - у різноманітних трас (подряпин) різної ширини і глибини. Зазвичай спостережувані в слід траси є відображенням великих особливостей зовнішнього будівлі следообразующего об'єкта, оскільки відображення дрібних особливостей часто перекриваються отображениями більших. Взаиморасположение відбиття особливостей следообразующего об'єкта в слід не може змінюватися залежно від кута зустрічі контактних поверхонь. По динамічному сліду який завжди можна встановити розміри і форму следообразующего об'єкта, проте ідентифікація по динамічному сліду все-таки можлива.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8