Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківська система

Реферат: Банківська система

Функції й ролі комерційних банків

Сьогодні комерційний банк здатний запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів та надаваних послуг. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів - і залишатися рентабельними навіть за дуже несприятливої господарської кон'юнктурі. Слід враховувати, що зовсім в повному обсязі банківські операції повсякденно присутні й закони використовують на практиці конкретного банківського установи (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції). Але є певний базовий набір, якого банк неспроможна існувати й нормально функціонувати. До таких конструирующим операціям банку відносять:

· прийом депозитів;

· здійснення грошових платежів і обгрунтованість розрахунків;

· видача кредитів.

Створення платіжних коштів був із депозитної функцією кредитування банківських клієнтів. Депозит від може виникнути двома шляхами: внаслідок внесення клієнтом готівки до банку або ж процесі банківського кредитування. Ці операції по-різному позначаться розмірі грошової маси країні. Якщо клієнт вніс гроші до запитання, всі вони перетворилися з готівки у безготівкові. Загальна сума грошей до господарстві не змінилася. Якщо гроші зараховано на депозит, те спільне кількість грошей до господарстві збільшилося, оскільки банк своєї операцією створив нові платіжні кошти. Протилежне дію - знищення відбувається за зняття клієнтом готівкових із рахунку і за списання гроші з депозиту на погашення кредитів. Здатність комерційних банків збільшувати і зменшувати депозити і грошову масу широко використовується центральним банком, який системою обов'язкових резервів управляє динамікою кредиту.

Друга велика функціональна розмах банків - посередництво у кредиті. Комерційні банки, як говорилося, виконують роль посередників між господарськими одиницями, накапливающими і які потребують грошових засобах. Вони надають власникам вільних капіталів зручну форму зберігання грошей до вигляді різноманітних депозитів, що забезпечує схоронність коштів і задовольняє потреба клієнти на ліквідності. Багатьом клієнтів таку форму зберігання грошей більш краща, ніж вкладення в облігації чи акції. Банківський кредит - також дуже зручна та у багатьох випадках незамінна форма фінансових послуг, що дозволяє гнучко враховувати потреби конкретного позичальника і пристосовувати до них умови одержання позики (на відміну ринку цінних паперів, де строки й інші умови позики стандартизированы).

Крім виконання базових функцій, банк пропонують клієнтам багато інших фінансових послуг. Наприклад, банки здійснюють різноманітних довірчі операції для корпорацій і доходи приватних осіб, що з передачею майна у керування банку на довірчій основі, купівлею клієнтам цінних паперів, управління нерухомістю, виконання гарантійних функцій по облігаційним випускам.

Роль комерційних банків кредитної системі

Банківська система сьогодні - одну з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків та товарного виробництва та звернення історично йшло паралельно й тісно перепліталося. У цьому банки, виступаючи посередниками перерозподілу капіталів, роблять загальну ефективність виробництва.

Комерційні банки ставляться до особливої категорії ділових підприємств, які отримали назву фінансових посередників. Вони притягують капітали, заощадження населення і ще інші кошти, высвобождающиеся у процесі господарську діяльність, надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковому капіталі. Банки створюють налаштувалася на нові вимоги, і зобов'язання, стаючи товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове зобов'язання - депозит, а видаючи позичку - нову вимогу до позичальнику. Цей процес відбувається створення нових зобов'язань становить сутність фінансового посередництва. Ця трансформація дозволяє подолати складності прямого контакту сберегателей і позичальників, що виникає через різницю запропонованих і необхідних сум, їх термінів, дохідності, тощо.

Масштаби фінансового посередництва у сучасній економіці воістину величезні. Уявлення звідси дає статистика грошових потоків. У цьому системі обліку господарство розділене на цілий ряд секторів: домогосподарства, ділові підприємства, державних установ, фінансові інститути, закордонний сектор.

У країнах із розвиненою економікою сектор домашніх господарств є, зазвичай, постачальником капіталу інших секторів. Сектор ділових фірм за умов нормальної економічної кон'юнктури відчуває дефіцит коштів. Державний сектор зазвичай дефицитен, тому держава виступає позичальником над ринком позичкових капіталів. Закордонний сектор може мати як дефіцит, і надлишок засобів у залежність від стану платіжного балансу країни з поточних операціях і сальдо межстранового руху капіталу.

Види банків

Сучасні кредитно-банківські системи мають складну, многозвенную структуру. Якщо в основі класифікації прийняти характер послуг, наданих клієнтам, можна виділити три найважливіших елементи сучасної кредитної системи:

· центральний банк

· комерційних банків

· спеціалізовані фінансові установи (страхові, іпотечні, ощадні)

Комерційні банки багатофункціональні установами, оперирующими у різних секторах ринку позичкового капіталу. Великі комерційних банків надають клієнтам повний спектр послуг, включаючи кредити, прийом депозитів розрахунків й т.д. Цим вони відмінні від спеціалізованих установ, обмеженими певними функціями. Комерційні банки традиційно грають роль базового ланки кредитної системи. Переплетение функцій різних видів кредитних установ популярність універсального типу банку створює відомі труднощі, щоб визначення понять банк і банківська діяльність. Найчастіше головною ознакою банківську діяльність вважається прийом депозитів і видача кредитів.

Політика банку

Політика банку кожній оказії буде неоднаковою. Визначення мети банку, як неодмінного атрибута банківську діяльність, якщо він збирається працювати потемки, наосліп, тим щонайменше не вичерпує питання. Стратегія як наука існує поруч із практичної діяльністю, обес печивающей її втілення, передбачає запровадження інструментів управління й створення сприятливого клімату. Стратегія має враховувати зовнішні умови банківську діяльність, визначати той результат, якого банк прагне досягти. Можна сміливо сказати, що стратегія є хіба що частиною загальної системи, елементом, для успіху банківську діяльність.

Мета комерційного банку визначається за позиції його дохід ности, рентабельності, структури балансу, напрямів його дея тельности (депозитна політика, політика на фінансовому ринку, у сфері кредитування позичкового відсотка голосів і ін.). У кожному конкрет ном разі, можуть загальні мети (загалом банку, на перс пективу) й потужні приватні мети, формовані як поточні завдання. Поєднання стратегічних цілей і оперативних завдань, поєднання стратегічного і поточного планування дозволяють комерційних банків уникнути невдач своєї діяльності, повніше реалізувати свій інтерес у світі комерції. Ясна стратегічна орієнтація банку дає їй значний імпульс у розвиток предпринима тельской діяльності

Структура комерційного банку може бути так:

Правління банку

Кредитний комітет

Ревизионный комітет

Управління планування та розвитку банківських операцій

  • Відділ організації госпрозрахункової діяльності банку та управління банківської ліквідністю
  • Відділ економічного аналізу та вивчення кредитоспроможності клієнтів
  • Відділ розробки підвалин життя і планів комерційної діяльності банку
  • Відділ маркетингу та з клієнтурою

Схожі реферати

Статистика

[1] 2