Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Взаємодія органів слідства, дізнання і экспертно-криминалистических підрозділів у процесі попереднього рассле-дования злочинів

Реферат: Взаємодія органів слідства, дізнання і экспертно-криминалистических підрозділів у процесі попереднього рассле-дования злочинів

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження 3-6

Глава1 Питання процесуального становища слідчого, органів дізнання і экспертно-криминалистичестических підрозділів під час розслідування кримінальних справ загальну характеристику їх взаємодії.

Параграф 1. Процесуальне становище слідчого за 7-18

виробництві попереднього розслідування.

Параграф 2. Процесуальне становище дізнавача та її

взаємодія зі слідчим у справі, якими 19-30

обов'язково попереднє слідство.

Параграф 3. Процесуальне становище фахівця і

експерта та його взаємодія зі слідчим на стадії 31-43

попереднього розслідування.

Глава2 Питання взаємодії органів попереднього слідства, органів дізнання і экспертно-криминалистических органів під час проведення слідчих дій.

Параграф 1. Види оперативно-слідчих груп, і 44-54

взаємодія у складі.

Параграф 2. Взаємодія слідчого та фахівця при 55-65

огляді місця події.

Параграф 3. Взаємодія слідчого та експерта при 66-74

призначенні та у виробництві експертизи.

Укладання 75-77

Список використовуваної літератури 78-81

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Загострена соціально-економічна обстановка, деградація суспільства, правова безграмотність і нездатність багатьох звикнути до реалій нове життя зумовлює безперервний, що йде все швидше зростання злочинності Російській Федерації ставить як перед юристами-практиками, і перед юристами-теоретиками складний і з першого погляду нерозв'язне питання про пошуку методів боротьби з криміналізацією суспільства. Тож якщо взяти приміром Калінінградську область, то 1990 року було зареєстровано 12240 злочинів, а 1999 року кількість зареєстрованих злочинів вже становило 23893[1]. Слід зазначити, що дуже зросла частка тяжкі й особливо тяжких злочинів. Так, за 1999 рік у Калінінградській області було совершено158 убивств, що составляет200% стосовно к1995году.[2] Увеличи лось кількість замовних убивств. Переділ сфер бізнесу, бандитські розбірки часто закінчуються убивствами. Однак у останнім часом виникають і (якщо так сказати) бытовые-заказные вбивства. Це випадки коли родичі замовляють вбивство своїх родичів наприклад: дружина організує вбивство свого чоловіка щоб можна був і далі, але вже настав без закидів із боку чоловіка вести розгульний спосіб життя. Щодо розкриття таких злочинів потрібно особлива ретельність і організованість процесу розслідування, і скоординована робота всіх учасників оперативно-слідчої групи.

Раскрываемость злочинів у 1999 року становив 72.2% кількості зарегистрированных.[3] Після цього цифри підтверджують всієї серйозності завдань, завдань, які правоохоронні органи, що треба вирішувати негайно т.к. зволікання загрожує ще великим розгулом злочинності.

Діяльність правоохоронних органів з розкриття злочинів ефективна тільки тоді ми, коли взаємодіють все структурні підрозділи розміщуються із єдиною метою швидкого реагування на скоєні злочини і поліпшення процесу доведення. При про спільні дії слідчого, співробітників карного розшуку і экспертно-криминалистических підрозділів можуть бути зібрані такі фактичні дані, мають доказа тельствен ное значення, які можна отримати і закріплені слідчим, оперативним працівником чи експертом окремо. Відповідно до ст.127 КПК РРФСР (далі КПК РФ)[4] слідчий, по розслідуваним їм справам, вправі давати органам дізнання доручення і вказівки, обов'язкові виспівати. Отже, під час проведення невідкладних слідчих дій здійснюваних одразу після скоєння злочину слідчому необхідно скласти план, у якому чітко й конкретно розписані перші кроки як самого слідчого, а й усіх членів які входять у оперативно-слідчу групу. Саме того, як грамотно слідчий розподілить обов'язки, і буде вирішено досить залежати успіх у розкриття злочину.

У цьому роботі зроблено спробу розглянути все основні такти ческие особливості взаємодії слідчих, органів дізнання і экспертно-криминалистических підрозділів під час проведення найбільш типових для попереднього розслідування слідчих дій: огляду місця події, призначенні і проведення експертизи.

Причинами вплинули вплинув на вибір теми дипломного проекту може бути такі:

1) Российскими учёными-правоведами і работниками-практиками розроблено велику кількість методів та способів боротьби з злочинністю, які б ефективно підвищити розкриваність совершённых тяжких преступлений.[5] [6] Тому слід звернути увагу до вже існуючі методи лікування й з їхньої правильний розвиток та оптимальне використання у роботі органів відповідальних за розкриття й попередження злочинів.

2)Проходя протягом значного часу практику спочатку у СЧ СУ УВС Калінінградській області, потім у прокуратурі Ленінградського району р. Калінін граду переконались у існуванні труднощів і розбіжностей, які виникають при спільну роботу над розкриттям злочинів, між різними структурними підрозділами правоохоронних органів.

Так, слідчим прокуратури найчастіше доводиться виїжджати на огляд місця події по так званим “некримінальним” трупах, хоча, з нашого погляду зору, було досить здобуття права наряд міліції, який перший прибув цього разу місце гаданого злочину викликав медиків з бюро судово-медичної експертизи. Судебно-медицинский експерт, прибулий цього разу місце, здебільшого здатний визначити причину наступу смерті, і а то й виникає сумнівів щодо природному характері наступу смерті, те й немає сенсу у виклик слідчого прокуратури.

3)В теоретичної літератури й законодавстві мало відбиті тактичні і організаційні особливості огляду місця про ис жердина вия у справі про навмисних убивствах, проведених слідчим разом із працівниками судово-медичних установ.

4)В час, коли виникла потреба докорінного по-ліпшення діяльності правоохоронних органів, важливо вірно знайти процесуальне становище слідчого у кримінальній судочинстві, його взаємодію Космосу з кримінальним розшуком і співробітників экспертно-криминалистических служб.

5)На практиці склалася ситуація, що слідчі під час розслідування злочини і працювати з доказами віддають перевагу показанням свідків, потерпілих, обвинувачуваних, а чи не речовинним доказам, хоча вони можуть не більше чітко й об'єктивно відбити хід подій і подія злочину.

6)При взаємодії слідчого з оперативні працівники під час розслідування злочину часто виникають розбіжності щодо достатності тих чи інших доказів щодо тих слідчих дій, куди потрібна санкція прокурора, наприклад обшук чи арешт.

На виконання даної дипломної праці та успішного розгляду поставлених питань було використано дані слідчої практики Слідчої частини Слідчого управління УВС Калінінградській області за1996-1999 рр., прокуратури Ленінградського району р. Калінінграда за 1998-1999г.г., і навіть кримінальні справи, розглянуті судом Ленінградського району р. Калінінграда в 1998-1999г.г.

Глава 1 .

Питання процесуального становища слідчого, органів дізнання і экспертно-криминалистичестических органів під час розслідування кримінальних справ загальну характеристику їх взаємодії.

Параграф 1.

Процесуальне становище слідчого за виробництві попереднього розслідування.

Нині, коли виникла потреба докорінного по-ліпшення діяльності правоохоронних органів, важливо вірно знайти процесуальне становище слідчого у кримінальній судочинстві, і навіть вирішити багаторічну проблему про ефективне взаємодії усіх фізичних осіб що у попередньому розслідуванні справ. [7] Проблема дискутується протягом багато часу, одначе і за сьогодні немає чіткого ставлення до шляхах вдосконалення організації взаємодії органів слідства, дізнання і експертних подразделений.[8]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15