Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківська конкуренція

Реферат: Банківська конкуренція

СОДЕРЖАНИЕ

I. Виникнення та розвитку банківської конкуренції.

II. Поняття банківської конкуренції, та сфера її діяльності.

III. Рівні банківської конкуренції.

IV. Види банківської конкуренції.

а) Конкуренція продавців й рівна конкуренція покупців;

б) Внутриотраслевая і міжгалузева конкуренція;

в) Цінова і неценовая конкуренція;

р) Довершена і недосконала конкуренція.

V. Сучасні особливості і закономірності банківської конкуренції.

VI. Банківська конкуренція у Росії.

Література.

I. Виникнення та розвитку банківської конкуренції.

Деякі ознаки конкурентного поведінки можна знайти в найперших банків середньовіччя і у древніх прообразів кредитних інститутів, та про реальної банківської конкуренції до другої половини в XIX ст. не прийнято. З одного боку, зумовлено економічними причинами: банків було щодо мало. Ринок не була насичений, й у умовах існувала можливість розширення власного справи без обмеження інтересів одне одного.

З іншого боку , нерозвиненість банківської конкуренції була зі специфічної підприємницької етикою банкірів. Відповідно до якої насип сприймалася як щось принципово не на звичайній комерції, від торгівлі товарами.

Ще минулому столітті в британських банківських колах вважалося нечесним відбивати друг в одного клієнтів, більше , у разі переходу клієнта з іншого банку з власному почину їй немає відкривали рахунок попередніх переговорів із цим банком. А місце розташування нових баків чи його філій вибиралося з такою розрахунком, що вони перебували поза сферою діяльності, вже існуючих.

Проте за межі нинішнього століття ситуація змінилася, й у банків почалася епоха конкуренції полювання на клієнтів. Коли раніше клієнт самий мусив у банк відкриття рахунки, нині банки почали пропонувати клієнтам (передусім підприємцям) послуги безпосередньо в дому, змагаючись у цьому , хто запропонує найвигідніші умови. Президентом Банківського інституту, у Великобританії на 1902 р. був відзначений на такому факті: банки стали розпочинати конкуренцію навіть із приводу таких угод, які у результаті обіцяли бути збитковими. Тим самим було сьогохвилинна вигода приносилася на поталу задля досягнення стратегічних конкурентних переваг.

У ХХ в. Європейське банківську справу пережило дві глибокі перебудови, які позначилися і конкурентної ситуації. Перед першої світової війною основу операцій великих приватних банків Західної Європи становили кредитування в промисловості й операції з цінними паперами. Дрібні промислові і сільськогосподарські підприємства обслуговувались переважно у кредитних товариствах. Сберкассы обмежувалися виключно ощадними операціями використанням залучених заощаджень для довгострокового кредитування. Безготівкові розрахунки ще отримали поширення. Отже, в кожній групи кредитних інститутів була пріоритетна сфера впливу. А втручання у чужу сферу траплялося щодо рідко.

І якщо перемоги великі банки, як зазначалось, конкурували друг з одним, то, наприклад, ощадкаси ними як серйозного конкурента розглядали.

Ця конкурентна ситуація докорінно змінилася змінилася після першої Першої світової у зв'язку з хвилею раціоналізації банківській справі. Вызванной надзвичайно сильним розширенням безготівкового обороту. Саме на цей період західні комерційних банків прийшли обчислювальні машини, було впроваджено ведення клієнтами книжок виписок за рахунками. Завдяки цьому банки охоплювали дедалі нові кола клієнтури. Що було одній з причин посилення концентрації банківській реальному секторі економіки. Численні дрібні приватні банки і провінційні банки захопилися великими банками. Натомість, серед великих банків стався ряд злиттів. Тож якщо в 1920г. у Німеччині було десять великих банків з розгалуженою філіальною мережею, то 1933 р. - лише три.

Друга велика структурну перебудову банківської справи Західної Європи почалася 60-ых роках, коли в ролі першорядної джерела ресурсів всіх кредитних інститутів висунулися ощадні внески населення. Доти великі комерційних банків обслуговували лише підприємства міста і приватних на осіб із високий рівень доходів. Широким ж масам населення були доступні сутнісно лише ощадкаси. Становище різко змінилося ще з зв'язку зі збільшенням доходів широкого загалу населення, досягли становища перспективних банківських клієнтів. Цьому сприяв та введення безготівкової виплати зарплати. У цій ситуації найбільше виграли, ясна річ, ощадкаси, мали найкращі в зв'язку зі людьми. Крім них, проте, земельну частку додаткової клієнтури побажали отримати й великі банки, які почали відкривати рахунки населенню.

Після цього перший крок стало важливо перетворити мільйони власників рахунків у справжніх банківських клієнтів. Це було досягнуто у вигляді надання їм допомоги у освоєнні форм безготівкових розрахунків, та першої чергу - рахунок розширення асортименту споживчих кредитів. Надалі з метою залучення іноземних і утримання приватних клієнтів було запроваджено найрізноманітніші ощадні плани. З іншого боку, комерційними банками і банківськими групами почали створювати інвестиційні компанії, яка давала можливість навіть за незначному обсязі заощаджень вкласти в цінних паперів. Фактично банки почали вперше серйозно займатися маркетингом.

Розширення масових операцій всіх кредитних інститутів призвело до у себе стирання різниці між банківськими групами, універсалізацію банківську діяльність, та - посилення банківської конкуренції.

У 60-ых роках почався ще одне процес, котрий надав значний вплив на загострення конкурентної ситуації на європейських банківських ринках. Це процес лібералізації державного регулювання діяльності комерційних банків.

80-ті роки характеризуються подальшим загостренням конкуренції. Возросшая чутливість клієнтів до ціни в розвинених країн призвела до зменшення маржі між відсоткові ставки за кредитами і з вкладах. Це, і навіть зростання витрат на оплату праці та матеріальне забезпечення банківську діяльність ще більше звузили можливості цінової конкуренції. Внутрішні ринки збуту банківських послуг CSFB, особливо у Західної Європи, виявилися сутнісно вичерпані, було погіршена зниженням світових темпів економічного розвитку і підвищенням кредитних ризиків. У умовах західні банки почали виявляти інтерес до нових ринків збуту, представленим передусім країнами Східної Європи.

II. Поняття банківської конкуренції, та сфера її діяльності.

Загалом вигляді конкуренцію можна з'ясувати, як

суперництво ринкових суб'єктів, що у досягненні одному й тому самі цілі. Такими ринковими суб'єктами є або продавці, або покупці. Характерні ознаки конкуренції такі:

- існування ринків з альтернативними можливостями вибору покупців (продавців);

- наявність більшого чи меншої кількості покупців (продавців), змагаються між собою - і використовують різні інструменти ринкової політики;

- чергування застосування цих інструментів одними конкурентами і заходів у відповідь інших конкурентів.

Аналогічно банківська конкуренція - це совершающийся у поступовій динаміці процес суперництва комерційних банків та інших кредитних інститутів, під час яку вони прагнуть забезпечити міцне становище над ринком кредитів і банківських послуг CSFB.

Сферою банківської конкуренції є банківський ринок. Його специфіка у тому, що це - дуже складний освіту, що дуже широкі межі і що складається з безлічі елементів. Точніше не про один, йдеться про багатьох банківських ринках.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6