Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Локальні обчислювальні мережі. Операційна система NetWare фірми Novell

Реферат: Локальні обчислювальні мережі. Операційна система NetWare фірми Novell

Запровадження.

Система NetWare фірми Novell дозволяє так організувати архітектуру ЛВС, щоб задовольнити будь-яким специфічним вимогам. Ця спроможність до модифікації належить як до прикладним програмам, які виконуються у мережі, але й до апаратним засобам і що використовуються функцій систем.

ЛВС можуть бути вже з файл-сервера, підтримує мало робочих станцій, або з багатьох файл-серверов і комунікаційних серверів, поєднаних з сотнями робочих станцій. Деякі мережі спроектовані з метою порівняно простих послуг, як-от спільне користування прикладної програмою і файлом й забезпечення доступу до єдиної принтеру. Інші мережі забезпечують зв'язку з великими і мини-ЭВМ, модемами колективного користування, різноманітними пристроями ввода/вывода (графопостроителями, принтерами тощо. буд.) і пристроям пам'яті великий ємності (диски типу WORM).

ФАЙЛ-СЕРВЕР І РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

Файл-сервер є ядром локальної мережі. Цей комп'ютер (зазвичай високопродуктивну міні-комп'ютер) запускає операційну систему і управляє потоком даних, переданих через мережу. Окремі робочі станції й зняти будь-які спільно використовувані периферійні устрою, такі, як принтери, - все приєднуються до файл-серверу.

Кожна робоча станція є звичайний персонального комп'ютера, який під управлінням власної дискової ОС (такий, як DOS чи OS/2). Проте на відміну від автономного самого персонального комп'ютера робоча станція містить плату мережного інтерфейсу і майже фізично з'єднана кабелями з файлом-сервером. З іншого боку, робоча станція запускає спеціальну програму, званої оболонкою мережі, що дозволяє їй обмінюватися інформацією з файл-сервером, іншими робітниками станціями та ін пристроями мережі. Оболочка дозволяє робочої станції використовувати файли і програми, що зберігаються на файл-сервере, як і легко, як і срібло їхньому власних дисках.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

Кожен комп'ютер робочої станції працює під керівництвом свого власного ОС (такий, як DOS чи OS/2). Щоб включити кожну робочу станцію як потяг мережі, оболонка мережевий ОС завантажується на початок ОС комп'ютера.

Оболочка зберігає більшу частину команд та зняття функцій ОС, дозволяючи робочої станції своєю практикою скидатися на зазвичай. Оболочка просто додає локальної операційній системі більше функцій і надає їй гнучкість.

ТОПОЛОГИЯ ЛОКАЛЬНИХ СЕТЕЙ

Термін "топологія мережі" належить до шляху, яким дані переміщаються через мережу. Існують три основні види топологий: "загальна шина", "зірка" і "кільце".

Топологія "загальна шина" припускає використання одного кабелю, якого підключаються все комп'ютери мережі (рис. 2.2). Що стосується "загальна шина" кабель використовується спільно усіма станціями почергово. Приймаються спеціальні заходи у тому, щоб за працювати з загальним кабелем комп'ютери не заважали одна одній передавати і вчасно приймати дані.

У топології "загальна шина" все повідомлення, що посилаються окремими комп'ютерами, під'єднаними до неї. Надійність тут вище, оскільки вихід із ладу окремих комп'ютерів не порушить працездатності мережі загалом. Пошук несправностей в кабелі утруднений. З іншого боку, оскільки використовується лише одне кабель, у разі обриву порушується робота в усій мережі.

На рис. 2.3 показані комп'ютери, з'єднані зіркою. І тут кожен комп'ютер через спеціальний мережевий адаптер підключається окремим кабелем до що об'єднує влаштуванню.

За необхідності можна об'єднувати разом кілька мереж з топологією "зірка", у своїй виходять розгалужені конфігурації мережі.

З погляду надійності ця топологія перестав бути

найкращим рішенням, оскільки вихід із ладу центрального вузла призведе до зупинки в усій мережі. Проте за використанні топології "зірка" легше знайти несправність в кабельної мережі.

Використовується також топологія "кільце" (рис. 2.4). І тут дані передаються від однієї комп'ютера до іншого нібито за естафеті. Якщо комп'ютер отримає дані, призначені іншому комп'ютера, він передає їх далі за кільцю. Якщо є призначені для який отримав їх комп'ютера, й далі не передаються.

Локальна мережу може використовувати жодну з перелічених топологий. Це кількості объединяемых комп'ютерів, їх взаємного розташування інших умов. Можна ще об'єднати кілька локальних мереж, виконаних з допомогою різних топологий, на єдину локальну мережу. Може, наприклад, деревоподібна топологія.

МЕТОДИ ДОСТУПУ І ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

У різних мережах існують різноманітні процедури обміну даними у мережі. Ці процедури називаються протоколами передачі, які описують методи доступу до мережним каналам даних.

Найбільшого поширення набула отримали конкретні реалізації методів доступу: Ethernet, Arcnet і Token-Ring.

Метод доступу Ethernet.

Це метод доступу, розроблений фірмою Xerox в 1975 року, користується найпопулярніші. Він забезпечує високу швидкість передачі і надійність.

Для цього методу доступу використовується топологія "загальна шина". Тому повідомлення, отправляемое одним робочим станцією, приймається одночасно всіма іншими, під'єднаними до спільної шині. Але повідомлення, призначене лише однієї станції (вона охоплює у собі адресу станції призначення й адреса станції відправника). Та станція, якої призначено повідомлення, приймає його, інші ігнорують.

Метод доступу Ethernet є методом множинного доступу із прослуховуванням несучою і дозволом колізій (конфліктів) (CSMA/CD - Carier Sense Multiple Access with Collision Detection).

Перед початком передачі робоча станція визначає, вільний канал чи зайнятий. Якщо канал вільний, станція починає передачу.

Ethernet виключає можливості одночасної передачі повідомлень двома чи декількома станціями. Апаратура автоматично розпізнає такі конфлікти, звані колізіями. Після виявлення конфлікту станції затримують передачу на кілька днів. Це час невеличке для кожної станції своє. Після затримки передача відновлюється.

Реально конфлікти призводять до зменшення швидкодії мережі в тому разі, якщо працює порядку 80-100 станцій.

Метод доступу Arcnet.

Цей метод доступу розроблений фірмою Datapoint Corp. Він також набув широкого поширення, переважно тому, що устаткування Arcnet дешевше, ніж устаткування Ethernet чи Token -Ring. Arcnet використовують у локальних мережах із топологією "зірка". Одне з комп'ютерів створює спеціальний маркер (повідомлення спеціального виду), який послідовно передається від однієї комп'ютера до іншого.

Якщо станція хоче передати повідомлення інший станції, вона повинна переважно дочекатися маркера і додати до нього повідомлення, доповнене адресами відправника та призначення. Коли пакет сягне станції призначення, повідомлення буде "отцеплено" від маркера і передано станції.

Метод доступу Token-Ring.

Метод доступу Token-Ring розробили фірмою IBM і вміщує кільцеву топологію мережі.

Цей метод нагадує Arcnet, оскільки теж використовує маркер, рухаючись від однієї станції в іншу. На відміну від Arcnet, при методі доступу Token-Ring є можливість призначати різні пріоритети різним робочим станціям.

АППАРАТНОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ СЕТЕЙ

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6