Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Інформаційне суспільству й так глобальні комп'ютерні комунікації

Реферат: Інформаційне суспільству й так глобальні комп'ютерні комунікації

Зміст

I. Поняття інформаційного суспільства 3

II. Інформаційні технологій і інформаційне суспільство . 5

II.I. Інформація і його специфіка . 5

II.II. Internet: трохи історії 6

II.III. Від Internet у інформаційної магістралі 8

II.IV. Що становитиме інформаційна магістраль? . 10

II.V. Електронний котедж 10

II.VI. Сім'я 13

II.VII. Освіта 14

III. Деякі проблеми інформаційної магістралі 16

III.I. Свобода слова, інтелектуальну власність… 16

III.II. … І недоторканність приватного життя . 19

III.III. Загроза тотальним контролем 21

III.IV. Деякі шляхи розв'язання проблем . 23

IV. Штучний інтелект, віртуальна реальність, і віртуальна особистість 26

V. Література: . 30

I. Поняття інформаційного суспільства.

Науково-технічна революція, широко кампанія у другій половині ХХ століття, породила як існують, та протиріччя, а й те що, що з допомогою нових наукових дисциплін і повой техніки будуть, нарешті, дозволені важкі ж проблеми і протиріччя людського життя. Такі умонастрої отримали паші час назва «сциентистских» (від латів. scieiitia - наука) і «техницистских». Форми їх була різні. Існували різновиду «кібернетичного», «генетичного», «комп'ютерного» тощо. буд. техніцизму і сцієнтизму. Натомість, різні види сцієнтизму покладено у підвалини концепцій індустріального, постіндустріального, інформаційного суспільства, які у 50—80-х роках зміняли друг.

& Інформаційне суспільство - соціологічна і футурологическая концепція, полагающая головним чинником у суспільному розвиткові виробництво і науково-технічної й інший інформації. Концепція інформаційного суспільства є різновидом теорії постіндустріального суспільства, в основі якої поклали З. Бжезинський, Д. Белл, Про. Тоффлер.

Розглядаючи суспільний розвиток як «зміну стадій», прибічники теорії інформаційного суспільства пов'язують його становлення з домінуванням «четвертого», інформаційного сектору економіки, наступного за сільське господарство, промисловістю й економіці послуг. У цьому стверджується, що капітал та працю в якості основи індустріального суспільства поступаються інформацією і знання в суспільстві. Революционизирующее дію інформаційної технології призводить до того, що у суспільстві класи замінюються соціально недиференційованими «інформаційними співтовариствами» (Є. Масуда).

& Є. Масуда був серед тих, хто розробив план-прогноз інформаційного суспільства, який, по крайнього заходу у його науково-технічної й організаційної частини, не була безуспішні реалізований у Японії, інших, індустріально розвинених країн капіталізму.

Традиційним громіздким корпораціям Тоффлер протиставляє «малі» економічні форми - індивідуальну діяльність дому, «електронний котедж». Вони включені у загальну структуру інформаційного суспільства з його «инфо-», «техно-» та інші сферами людського буття. Ставиться проект «глобальної електронної цивілізації» з урахуванням синтезу телебачення, комп'ютерної служби й енергетики – «телекомпьютерэнергетики» (Дж. Пелтон). «Комп'ютерна революція» поступово вже призводить для заміни традиційної друку «електронними книжками», змінює ідеологію, перетворює безробіття в забезпечений дозвілля (Х. Еванс). Соціальні й політичні зміни розглядаються теоретично інформаційного суспільства як прямий результат «мікроелектронної революції». Перспектива розвитку демократії пов'язують із поширенням інформаційної техніки. Тоффлер і Дж. Мартін відводять головну роль цьому телекомунікаційної «кабельної мережі», що забезпечить двосторонню зв'язок громадян із урядом, дозволить враховувати їхню думку під час вироблення політичних рішень. Роботи у сфері «штучного інтелекту» розглядаються як інформаційної трактування самої людини. Концепція інформаційного суспільства викликає критиці з боку гуманістично орієнтованих філософів та закордонних вчених, вказують на негативні наслідки комп'ютеризації суспільства.

II. Інформаційні технологій і інформаційне суспільство.

II.I. Інформація і його специфіка

G Є. Масуда: «Вихідним є аналіз особливостей науку й техніки на «інформаційної» стадії розвитку суспільства (інтеграція комп'ютера та коштів телекомунікації), і навіть з'ясування специфіки інформації, як першооснови новітньої науково-технічну діяльність. Переваги і специфіка інформацією тому, що вона зникає за місячного споживання, не передається повністю під час обміну (залишаючись у інформаційній системи та у користувача), є «неподільної», тобто має сенс тільки за досить повному наборі відомостей, і що якість її підвищується з додаванням нову інформацію.

Інформація — це, по-перше, знання щодо нових типів, придатне використання, а по-друге, знання, виробництво, збереження і застосування якого насправді стає дедалі важливою суспільству діяльністю, породжує відповідні йому технико-организационные структури. Возрастающая роль інформації та інформаційних систем — історичний факт, лежить у підставі концепцій інформаційного суспільства. Інший факт — швидке, воістину революційний вплив «інформаційного розуму» виробництва, управління, все життя людей».

G Т. Стоуньер: «Тоді як угоди щодо матеріальних речей ведуть до конкуренції, інформаційному обміну про веде до співробітництва. Інформація, в такий спосіб, - це ресурс, яких можна без жалю ділитися. Інша специфічна риса споживання інформації у тому, що на відміну споживання матеріалів чи енергії, що призводить до збільшення ентропії у Всесвіті, використання інформації призводить до протилежного ефекту - воно збільшує знання людини, підвищує організованість у навколишньому середовищі зменшує ентропію».

G Д. Белл: «У новому столітті вирішальне значення для економічної та соціальній життя, для засобів виробництва знання, і навіть для характеру праці людини придбає становлення нового соціального укладу, зиждущегося на телекомунікації. Революція у створенні та їх обробки інформацією та знаннями, у якій центральну роль грає комп'ютер, розгортається одночасно з становленням постіндустріального суспільства. Три аспекти постіндустріального суспільства особливо важливими розуміння телекомунікаційної революції:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7