Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Інформатика

Реферат: Інформатика

1. Інформаційні кошти.

2. Структура програми. Методи проектування програми.

3. Основні устрою ЕОМ.

4. Призначення, загальні принципи і функції ОС.

5. Персональна ЕОМ: розгорнута структура; структура програмного забезпечення; вибір ПЕОМ (якщо можливо, то прайс-листу деякою фірми).

6. Операційна система Windows 95: основні концепції; інтерфейс користувача, вікно, робочий харчування і його елементи; роботу з документами робочому столі, портфель; командні центри, панель завдань, провідник, панель управління; допоміжні програми; роботу з додатками; роботу з дисками і файлами; сеанс роботи.

7. Кошти ведення архіву програм, тож даних.

8. Теоретична частина питання: загальні інформацію про Microsoft Office; текстовий процесор MS Word 7.0 для Windows 95, засадничі поняття; табличний процесор MS Excel 7.0 для Windows 95, склад парламенту й функції. Практична частина питання: розробити документи для MS Word і MS Excel; документ MS Word мусить мати вбудовані об'єкти – таблицю, формули, графік, малюнок і частина тексту як колонок газетного типу; документ MS Excel мусить мати формули робочого аркуша; на запитання мусить мати опис інструментів під час створення документа.

9. Інтеграція інструментальних коштів; основні компоненти і характеристика інтегрованих систем.

10. Концепції розвитку інформаційних технологій.

1. Інформаційні кошти.

Потреба висловити і просить передати інформацію призвело до появи промови, писемності, друкарства, поштового зв'язку, телеграфу, телефону, радіо, телебачення та багато іншого.

Із найраннішого дитинства ми всі залучені до процесів обміну інформацією між. Питання, відповіді, прохання – усе це передача інформації. Ми отримуємо інформацію, коли читаємо книжки, газет і журналів, слухаємо радіо чи дивимося телевізор.

Спілкування людей друг з одним – це передача інформації: даних та суджень, даних, і повідомлень. Будь-яке спільне діяльність людей – робота, навчання – неможлива без обміну інформацією між. Передаваемая інформація зазвичай стосується якихось предметів чи б нас і пов'язані з подіями, які у навколишньому світі.

Вислів думок у письмовій формах відкрило можливість як передавати відома і повідомлення, а й накопичувати людські знання на формі рукописів і рукописних книжок і тим самим передавати скарби людській думці від однієї покоління до іншого.

Цілком нові змогу пошуку істини та обробки інформації відкрило людей винахід у середині ХХ століття електронних обчислювальних машин – ЕОМ. Спочатку ЕОМ створювалися для автоматизації обчислень. Потім їх навчили записувати й берегти інформацію на магнітних стрічках, друкувати в папері та виводити на екран ЕОМ. З розвитком вони почали використовуватися до створення архівів, підготовки й редагування текстів, виконання креслярських і графічних робіт, для автоматизації виробництва та багатьох інших напрямів людської діяльності. [7]

2. Структура програми. Методи проектування програми.

Програми складаються з описової і операторной (здійсненним) частин. [5]

Етап проектування програм впливає на стиль програмування, надійність, ефективність, налагодження, тестування і експлуатаційні властивості програм. Отже, це найважливіша частина будь-який програмної розробки.

Однією з методів, що поліпшують програми, є структурне програмування. Він служить в організацію проектування програм, тож процесу кодування в такий спосіб, щоб уникнути більшість логічних помилок, і знайти ті, які допущені. Структурное програмування зосереджується одному з найбільш схильні до помилок чинників програмування – логіці програми – і включає головні складові:

- проектування згори донизу;

- модульне програмування;

- структурне кодування.

Метод проектування згори донизу передбачає спочатку визначення завдання у найзагальніших рисах його, та був поступове уточнення структури шляхом внесення дрібніших деталей.

Щоб процвітати в структурному програмуванні, програму має бути поданий як модулів. Модульна програмування – це процес поділу програми на логічні частини, звані модулями, і послідовне програмування кожній частині.

Структурное кодування – це метод написання добре структурованих програм, що дозволяє отримувати програми, кращі для тестування, модифікації і видів використання. Структурное кодування полягає у отриманні правильної програми з деякі прості логічних структур. [1]

3. Основні устрою ЕОМ.

Зазвичай персональні комп'ютери IBM PC складаються частину тричастинного (блоків):

- системного блоку;

- клавіатури, що дозволяє вводити символи в комп'ютер;

- монітора (чи дисплея) - для зображення текстовій і графи ческой інформації.

Комп'ютери випускаються й у портативному варіанті - зазвичай, у "блокнотном" (ноутбук) виконанні. Тут системний блок, монітор і клавіатура укладено до одного корпус: системний блок заховано під клавіатурою, а монітор зроблено як кришка до клавіатури.

Системний блок. Він в комп'ютері "головним". У ньому розташовуються все основні вузли комп'ютера:

- електронні схеми, управляючі роботою комп'ютера (мікропроцесор, оперативна пам'ять, контролери пристроїв тощо.);

- блок харчування, який перетворює електроживлення мережі постійно струм низького напруги, подаваний на електронні схеми комп'ютера;

- нагромаджувачі (чи дисководи) для гнучких магнітних дисків, і пользуемые для читання і запис на гнучкі магнітні диски (дискети);

- нагромаджувач на жорсткому магнітному диску, готовий до читання і запис на незнімний жорсткий магнітний диск (вінчестер);

- інші устрою.

Додаткові устрою. До системному блоку комп'ютера IBM PC можна підключати різні устрою вводу-виводу інформації, розширюючи цим його функціональні можливості.

Зовнішні устрою. Багато устрою розташовуються поза системного блоку комп'ютера та приєднуються щодо нього через спеціальні гнізда (рознімання), які перебувають зазвичай задній стінці системного блоку. Такі устрою зазвичай називаються зовнішніми. Кроя монітора й клавіатури, такими пристроями є:

- принтер - висновку на печатку текстовій та графічної інформації;

- миша - пристрій, полегшуюче введення інформацією комп'ютер;

- джойстик - маніпулятор як укріпленої на шарнірі ручки з кнопкою, вживається переважно для ігор;

- і навіть інші устрою.

Внутрішні устрою. Деякі устрою можуть уставлятися всередину системного блоку комп'ютера (тому часто називаються внутрішніми), наприклад:

- модем чи факс-модем - обмінюватись інформацією з іншим комп'ютерами через телефонну мережу (факс-модем може також отримуватимуть і вчасно приймати факси);

- дисковод для компакт-дисків, він забезпечує можливість читання даних із комп'ютерних компакт-дисків і програвання аудиокомпакт-дисков;

- стример - для зберігання даних на магнітної стрічці;

- звукова карта - на відтворення і запис звуків (музики, голосу і т.д.).

Втім, модеми, факс-модемы, стримеры, дисководи для компакт-дисків та інші устрою можна випускати й у зовнішньому исполне нии. Зазвичай, устрою у внутрішньому виконанні стоять дешевий ле - їм зайве виготовляти корпус та його зайве постачати своїм блоком харчування.

Контроллеры та внутрішнього облаштування. Для управління роботою пристроїв в IBM PC-совместимых комп'ютерах використовуються електронні схеми - контролери. Різні устрою використовують різні способи підключення до контролерам:

- деякі устрою (дисковод для дискет, клавіатура тощо.) підключаються до наявних у складі комп'ютера стандартним контролерам;

- деякі устрою (звукові карти, багато факс-модемы тощо.) виконані як електронні плати, тобто змонтовані в одній платі зі своїми контролером;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5