Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банки і банківські операції

Реферат: Банки і банківські операції

1. РОЛЬ КРЕДИТА У КРУГООБОРОТЕ КАПІТАЛУ

Головними суб'єктами ринкової економіки є підприємства-

товаровиробники й українські підприємства - покупці.

Хозяйственно-финансовая діяльність підприємств складає основі комерційного розрахунку його принципів:

- матеріальне задоволення ринкового попиту товари народного споживання;

- ведення підприємницької роботи і у вигляді самофінансування

виробництва;

- матеріальна зацікавленість колективів в максимальних результатах виробництва;

КРЕДИТ - надання борг товарів чи грошей;

- рух тимчасово вільних коштів певну винагороду;

- включена в кошторис сума, не більше якої дозволено витрата на

певні цілі.

Капітал, авансований в фінансово-господарську діяльність підприємств, є грошову форму висловлювання вартості основних та оборотних фондів, і навіть робочої сили в.

До складу ОСНОВНЫХ ФОНДОВ входять будинку, споруди, складські приміщення

під'їзні шляху, технологічні лінії, механізми і вантажні транспортні засоби.

Основні фонди - головний чинник забезпечення безперервності обороту капіталу

воспроизводительном процесі.

До складу ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ входять сировину, матеріали, паливо, запчастини на ремонт, готову продукцію і товари.

Вартість цих фондів повністю переходить в знову створений продукт праці

і вона втрачає початкову натуральну форму. Оборотні фонди забезпечують

безперервність кругообігу капіталу, послідовно переходячи з однієї стадії до іншої.

Загалом вигляді формулу кругообігу капіталу функціонуючих підприємців можна як: Д - Т . П. . Т*- Д*, де Д - авансований

капітал, Т - засоби і робоча сила, П - продуктивний капітал,

Т* - готовий продукт праці., Д* - валовий виторг.

Головні закономірності кругообігу капіталу:

- Послідовний перехід вартості з однієї стадії до іншої;

- Одночасне її участь усім стадіях;

- Непрерывность руху, що дозволяє відновити кругообіг в

грошової форми ;

Інформаційній базою ознайомлення з основними і оборотними

фондами підприємства служать бухгалтерські баланси. Без аналізу відповідних

балансів позички банків, зазвичай, не видаються. Бухгалтерський баланс складається

за класичною схемою, яка передбачає рівність коштів за джерелам їх

формування та розміщення. Баланс складається по пасиву і активу.

АКТИВ БАЛАНСА – величина основних фондів і розмірах фінансування їх приросту.

ПАССИВ БАЛАНСА – даних про запасах потребує матеріальних та товарних цінностей, виробничих витратах, і навіть матеріальних й коштів, що у розрахунках.

КРЕДИТ - видаткову частину балансів, права сторона бухгалтерських рахунків.

ДЕБЕТ – прибуткова частина, все надходження за рахунку, ліва сторона балансу.

БАНК – установа, що займається фінансовими і кредитними операціями

Як посередників між юридичними і фізичними особами, шукаючими застосування

своїх коштів.

Основні функції банків:

- Прийняття вкладів під відсотки;

- Видача позичок (кредитів) під різне забезпечення;

- Облік векселів, купівля і продаж цінних паперів;

- Переклад грошей немає та виконання різноманітних грошових доручень.

Вкладники банків отримують відповідні відсотки. Позички (кредити) також видаються під відсотки, але великих розмірів. Різниця між тими відсотками (маржа) становить доходи банку.

Орієнтація ринку дозволяє забезпечити високу ліквідність товарної

продукції. ЛИКВИДНОСТЬ - можливість швидкого перетворення активів фірм чи

банків кошти для своєчасного погашення своїх зобов'язань. Рівень

ліквідності – найважливіший показник і характеристика фінансового становища підприємства

і означає безумовну платоспроможність підприємства.

Кредит у поновлюваних джерелах формування обігового капіталу

Банківський кредит представник кредиту як самостійної

економічної категорії одним із основні джерела формування обігового

капіталу ринкових господарських структур. З допомогою цього кредиту підприємства

забезпечуються необхідними платіжними засобами. Масштаб кредитних вкладень

характеризується рівнем абсолютної боргу банківським позичкам.

Галузевий аналіз доповнюється даними про кредитних вкладеннях по основним видам

товарно-матеріальних цінностей.

Банківський контролю над використанням обігового капіталу

Головний ознака Кредиту, який відрізняє його від фінансів, полягає у обов'язковому повернення наданих позичок. Контроль станом обігового капіталу починається з аналізу майна підприємства його розподілу за видами фондів.

Оцінка майна проводиться у разі даним динамічного низки рівнів статутного капіталу.

Зростання статутного капіталу - умова безперешкодного кредитування.

По стадіям роботи контроль банків станом використання обігового

капіталу підрозділяється на попередній, поточний і подальший.

При порушення умов кредитування, передбачених у договорі, закон надає банку право припинити кредитування і пред'явити до дострокового стягненню надані позички.

2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ

Центральні банки виконують пасивні й активні операції.

Пасивні операції центральних банків:

- Формування статутних капіталів;

- Емісія грошей;

- Збереження коштів державних підприємств і до місцевих бюджетів,

а як і резервів комерційних банків.

ЭМИССИЯ - випуск в звернення грошових одиниць. Емісію здійснюють

Центральні банки. Ця грошова одиниця називається національної валютою. Емісія ввозяться готівкової ( випуск грошових знаків )

і безготівкової ( випуск цінних паперів ) формі . Надлишкова емісія веде до

інфляції. Емісію цінних паперів здійснюють емітенти. Емітентами,

крім ЦБ, можуть і комерційних банків. Фидуциарная емісія - модель,

коли він емісія відокремлюється від золотого запасу, тобто. норма випуску грошей,

не забезпечених золотим запасом. Нині паперові гроші випуск-

каються залежно потреб обороту товарно-матеріальних цінностей.

Активні операції центрального банку:

- Кредитування комерційних банків, витрат утримання народного

господарства

- Купівля золота і в іноземній валюти;

Державне управління ринковою економікою передбачає гарантоване підтримку центральним банком діяльності комерційних банків.

Це з тим, оскільки ті є робочим ланкою грошово-кредитної системи, безпосередньо організуючим кредитні відносини у народному господарстві.

Комерційні банки та його операції.

У нашій країні створена дворівнева грошово-кредитна система, до складу якої входять центральний емісійний і комерційних банків. Комерційні банки є низове робоче ланка цією системою, яке виконує функції мобілізації грошових ресурсів, безготівкових розрахунків, кредитування і касового обслуговування підприємств.

Комерційні банки, як і Центральний банк, виконують пасивні і активныеоперации, є невід'ємною частиною дворівневої грошово-кредитної системи.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10