Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економічна концепція Прудона

Реферат: Економічна концепція Прудона

План -зміст.

1. Запровадження

 

1.1 П.Ж.Прудон особистість

1

1.1 Метод наукових досліджень Прудона

1

2. Прудон та 1848 року

3

3. Теорія “банку обміну”

 

3.1. Опис концепції

4

3.2. Критика банку обміну

6

4. Економічна концепція Прудона

 

4.1 Особливості прудонизма як дрібнобуржуазній ідеології

8

4.2 Конституированная вартість

10

4.3 Критика власності і соціалізму

12

5. Вплив Прудона після 1848 року

15

1.1. П.Ж.Прудон особистість.

П'єр Жозеф Прудон (1809-1865) - французький публіцист, дрібнобуржуазний економіст. Народившись в Безансоне у ній бідного кустаря, він повинен з ранніх років заробляти собі окраєць хліба. Через матеріальних поневірянь не зміг скінчити навчання в коледжі. Усердно займався самоосвітою, розглядав оволодіння наукою передусім спосіб вибитися з потреби. Будучи спочатку коректором у друкарні, і потім типографщиком, він весь дозвілля свій присвячував читання книжок, куди накидався це без будь-якого розбору, спонукуваний лише неприборканої жагою знань. Коштом компаньйона містив невелику друкарню. Видовище соціальних зол жваво вражало душу. Він розпочав вивчення економічних питань з усім запалом молодості, з усім ентузіазмом людини з народу, говорить від імені своїх братів, та з усією безмежної вірою свого дивовижно щирого серця в переможну силу логіки й здоровим глуздом. Усе це позначилося його творчості, блещущих образним стилем і повним “викликає зухвалості”, яку С.Бов зазначив як жодну з характерних ознак Прудона, котра трапляється нам у всіх його творах. Був особисто знайомий з До. Марксом (1844). До. Маркс писав: “Пане Прудон - з голови до ніг філософ, економіст дрібної буржуазії. Дрібний буржуа в розвиненому суспільстві з свого становища, з одного боку, робиться соціалістом, з другого - економістом, тобто він засліплено пишнотою великої буржуазії і співчуває страждань народу. Він один і той водночас і буржуа і народ”.

Прудон визнавав, що повернення до феодалізму немає. Він пропонував зберегти дрібне виробництво. Система поглядів Прудона проникнута реформизмом, ворожим робітничого класу. Прудон - противник боротьби пролетаріату за політичні й економічні інтереси. Страйки робочих оголошено їм протизаконними. Прудон підтримував дрібнобуржуазну теорію про можливість мирного перебудови суспільства.

Цією концепції ми стосуватися тут, залишивши осторонь ідеї Прудона як філософа, мораліста і государствоведа-теоретика. Останні представляють теж неабиякий інтерес, але де вони стосуються нас остільки, оскільки вони впливали на Прудона як у економіста.

1.2. Метод наукових досліджень Прудона

Для теоретичних конструкцій Прудона характерні 1) суб'єктивізм і ідеалізм; 2) ігнорування об'єктивності економічних законів; 3) эклектицизм; 4) відрив логічного від історичного; 5) наявність абстрактних конструкцій, про “економічних сил“: розподіл праці, конкуренція, обмін, кредит, власність; 6) мінової підхід. У політичній економії Прудон бачить науку “про вічні закони розуму”, розглядає економічні явища крізь призму ідеалістичної діалектики німецького філософа Гегеля. Система поглядів Прудона була схильна до різноманітному впливу буржуазної політекономії, утопічного соціалізму, філософії Платона, Канта. Прудон спробував діалектично викласти категорії політичної економії. Однак у основі його методу лежав ідеалізм, суб'єктивізм. Прудон був схильний до діалектиці, він запозичив із діалектики Гегеля мову, але так і чужий наукової діалектики. У Прудона діалектика полягала в софістичних вправ. Маркс характеризував його як “Кенэ метафізики політичної економії”, бо матеріалом на дослідження в нього служить життя суспільства, а догми економістів. Прудом як еклектик прагнув запозичати ідеї в різних економістів, філософів, але виявився їх “сукупної помилкою”.

Наприклад, економічні категорії трактувались їм лише як самовільні думки, відірвані виробничих відносин. Реальну дійсність вона як втілення тих категорій, які дрімають у свідомості критично мислячої особистості. У економічних категоріях ігнорується їх об'єктивне, історично яке склалося зміст. Ігноруючи в економічних категоріях їх об'єктивне зміст, Прудон думав , що не потрібно змінювати основи економічних явищ. Загальну добробут, вважає він, можливо, якщо “економічні сили” перебувають у рівновазі. Ігноруючи виробничі відносини, Прудон обмежує свій інтерес ідеєю реформування обміну, яка розглядається поза зв'язки й з виробництвом.

Для Прудона діалектичне рух лише в догматичному розрізненні доброго та поганого, а категорія - це механічне з'єднання суперечливих властивостей - поганого й загалом хорошого. Тому завдання зводиться до того що, щоб зберегти хорошу бік, усуваючи погану. Прудон спробував довести, що, усуваючи негативні (погані) сторони, і зберігаючи хороші, можливо “поліпшити”, “очистити” капіталізм. Така суто реформістська і реакционно-утопическая у своїй суті трактування економічних категорій виступає під час аналізу питань про розмежування праці, власності, вартості, кредиту та ін.

Поділ праці, по Прудону, має дві сторони: хорошу, адже він сприяє зростанню багатства, і погану (веде до зростання бідності, злиднів, безробіття). Завдання у тому, щоб негайно усунути погану і “поліпшити” капіталістичне товарне господарство.

Прудон зазначав, що приватна власності, має хорошу (забезпечує незалежність, самостійність, свободу) і негативну (порушує рівність) боку. У разі Прудон рекомендує усунути велику власність, але зберегти дрібну. Прудон не розуміє діалектики дрібного товарного виробництва, що просте товарне виробництво є вихідним пунктом виникнення великої капіталістичної власності.

2. Прудон та 1848 р.

Розглянемо тепер яке займає Прудон історія економічних навчань. Як і в всіх соціалістів, в нього вихідним пунктом є критика права власності. Економісти старанно утримувалися піддавати дискусії цього права, перетворюючи в такий спосіб політичну економію у простій зведення “хозяйственно-рутинных навичок”. Проте й їхніх очах право приватної власності є основою нашої соціальної системи та причина всіх несправедливостей. Прудон й починає з нападок на власність і його захисників - економістів.

Але як реформувати сучасну систему? Чим її замінити? У цьому вся вся труднощі. Родись на 20 років раніше, Прудон подібно багатьох інших, то, можливо, створив б якусь утопію. І те, було можливе 1820 року, стало неможливим 25 років. Громадська думка вже було зайнято найрізноманітнішими соціалістичними системами. Оуен, сенсимонисты, Фур'є, Кабе, Луї Блан - усі вони пропонували свої гроші: майже всі нових шляхів, доступні фантазії реформаторів, були випробувано раніше за нього. Прудон знає стосовно всіх цих спробах, перевіряє їх і укладає, що вони викликають глухий кут. І тепер у такий спосіб критиці економістів приєднується критика соціалізму.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6