Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Історія економіки

Реферат: Історія економіки

«Якщо розуміння економіки довелося б вибирати між володінням економічної історією чи володінням математикою і статистикою, то було б, безперечно, вибрати перше. Але, природно, для економіста найкраще володіти і і іншим».

Моріс Аллі, французький економіст

(«Якби ранні роботи Аллі було написано англійською, то розвиток економічної теорії пішла б у іншому напряму .»

П. Самуэльсон, нобелівський лауреат 1970 р.)

Запровадження

Економічна історія цивілізації посідає особливе місце у системі економічних пріоритетів і історичних наук. Вона надає уявлення про всеосяжної, глобальної історії, історії всього людства.

На думку однієї з найбільших французьких істориків Фернана Броделя такий має охоплювати усі сторони діяльності у просторі та у часі.

У цьому вся особлива роль належить зв'язку історії коїться з іншими науками про людину, насамперед вивчення історії матеріальної життя. І треба враховувати, що організувати неможливо пояснити історію людства з допомогою тієї чи іншої домінуючого чинника. Щоб хоча б наблизитися істини, необхідно розглядати максимально можливу кількість взаємодіючих чинників. Цей авторський курс – спроба історичного синтезу масштабу людства.

Стрижнем всього курсу є простежування розвитку та еволюції основних факторів виробництва: землі, праці, капіталу, менеджменту і формування їхнього на сучасний оптимально ефективний вільно-ринковий господарський механізм, успішне довгострокове функціонування якого зумовлено певної соціально-політичної, державно-правової, духовно-ментальной, индивидуально-семейной тощо. інфраструктурою, що у сукупності становить систему, забарвлену історичною-історичній-національно-історичної специфікою.

Винятково плідної представляється завдання стимулювати думку у бік пошуку відповіді кардинальний питання: чому світі є розподіл на звані «розвинені» країни й народи (країни європейської культури, що визначають хід світового розвитку), і відстаючі регіони? Здається істинним що лежить лежить на поверхні відповідь – у тому заслуга, умовно кажучи, «капіталізму». Але таке «капіталізм», «капіталістична система» як система, тобто. взяті разом економічна, політична, соціальна сфери?

Якщо спілкуватися з погляду економічної, то спрощено – це капітал, лежить у основі даної системи, тобто. самозростаюча вартість. Проте «самозростаюча вартість» властива як «капіталістичної формації», якщо вживати термінологію Марксової концепції. У цьому сенсі капітал присутній як і «докапіталістичних», і у «посткапіталістичної» формаціях.

Якщо ж брати виробничі зв'язку, те, як вірно зазначив відомий французький економіст Моріс Фламан, «капіталізм» – економічна система, джерело якої в свободі підприємства міста і ринку.

Суть ж виникли проблеми, безумовно, залежить від переході від реальної типу центрально-управляемого господарства до реального типу свободно-рыночного (за термінологією концепції основоположника німецького лібералізму Вальтера Ойкена). Точно це пов'язано з еволюцією трьох чинників виробництва, як земля і капітал. Але цього переході є лише важливим і досить розвиток такого чинника виробництва, як працю, трансформація системи позаекономічного примусу і выкристаллизовывание у надрах системи економічного примусу. Такий розвиток даних факторів виробництва призводить до складанню найважливішої господарської споруди – підприємства, формуванню підприємницького мислення та генезису четвертого, системотворного чинника – менеджменту, від якого ефективність використання інших виробничих чинників.

Створення такого економічний механізм, довів свою довготерміновість, оптимальність і ефективність, з внутрішньої природною приспосабливаемости і саморегулируемости, вимагає радикальних змін у соціальній й політичній сфері, оскільки максимуму дана система сягає тільки тоді ми, коли включає у собі кожну окремо узяту особистість. Отже, так званий економічний кругообіг отримує максимально можливу кількість первинних господарських одиниць.

Головним суб'єктом економічної і, отже, соціально-політичного життя стає індивід, особистість, які самі повністю несе себе відповідальність. З одного боку, індивід прагне найповніше реалізувати своїх прав і свободи, з іншого – це веде до підвищення його відповідальності. Філософське обгрунтування громадської цінності індивідуалізму, зроблене голландцем Бенедиктом Спінозою, лягло основою його економічного обгрунтування, вираженого англійцем Джоном Локком би в економічному лібералізмі.

Тому політична воля і економічний лібералізм, відповідним чином гарантовані і захищені государственно-законодательной сферою, є основою діяльності суб'єктів економічний механізм вільно-ринкової системи.

Ця система є стрижень економічну ефективність. Ступінь і повнота його розвитку визначають рівень економічної культури та лідерство різних країн.

Свободно-рыночная система – одне з основних прогресу як економічної, і соціально-політичного життя. Успішне її функціонування і досягнення максимальній ефективності економіки зумовлено найважливішими соціально-політичними чинниками розвитку економічної культури.

Основні категорії вільно-ринкової системи у соціально-політичній та його економічної сфері: особиста політична й соціальна свобода, власність і його юридичний захист, розвиток демократичних політичних інститутів, формування демократичної партійно-політичної системи, економічний лібералізм й ролі держави у економічного життя, включення кожної окремо взятому особистості господарський механізм, розвиток підприємництва і підприємницького менталітету, створення цивілізованої економічної культури та саморегульованій економічної системи.

Який був шлях формування вільно-ринкової системи, її становлення та розвитку? Які національних форм й особливо її функціонування? У чому причини з так званого «особливого історичного шляхів розвитку» же Росії та, зокрема, які її економічні передумови?

Допомогти студентам поміркувати за даними проблем і спробувати знайти відповіді й інші і питання покликаний справжній план-конспект лекційного курсу, що йде розглядати, як стислий дороговказ у своїй проблем курсу. Робота над планом-конспектом повинна доповнюватися синтетичної та глибокої половинчастим вивченням відновлення всього комплексу рекомендованих літератури та джерел.

Тема 1. Історія економіки як наука

Основні питання теми

1. Предмет і метод економічної історії. Зміст економіки. Економіка, ринок, бізнес.

2. Взаємозв'язок і взаємозалежність економіки, політики, суспільства, культури. Основна проблематика економічної історії цивілізації.

3. Основні етапи рівні розвитку сучасної економіки. Сучасні загальнолюдські цінності й завоювання людської цивілізації.

4. Найважливіші складові і вільно-ринкової системи. Проблема генези цих елементів.

1. Історія економіки займається вивченням економіки як явища. Економіка покликана вирішувати дві основні взаємозалежних питання: виробництва та розподіл. Ще важливим є досягнення економічну ефективність. Це лише при взаємодії економіки коїться з іншими сферами людського життя: державно-правової, соціально-політичної системами, і навіть високого рівня розвитку духовно-ментальной сфери. Економічна історія займається вивченням того, як відбувався пошук людством оптимальних шляхів свого розвитку.

Економіка породжена людиною та її діяльністю. Ринок є породженням економіки. Він такий ж, як і економіка, розвивається, але саме багато в чому у його впливом еволюціонує економіка. Саме ринкові відносини сприяли народженню чергового економічного явища – бізнесу. Ефективність функціонування ринку нафтопродуктів та можливості бізнесу вимагають цілком визначених умов. У разі, коли ці найважливіші чинники, як земля, працю, капітал, мають можливість визріти, відбувається динамічний господарське розвиток виробництва і економіка досить швидко минає низку етапів свого розвитку.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11