Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банк і банківсько системо

Реферат: Банк і банківсько системо

1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ЗНАЧЕННЯ БАНКІВ ПРИ ЇХНЬОМУ РІШЕННІ 2

2. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 3

3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 3

4. РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ . 5

5. ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6

6. РОЗРАХУНКОВІ ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ . 7

7. РАХУНКИ І ДЕПОЗИТИ . 8

8. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ . 9

8.1. Вигляди й форми кредитних угод 9

8.2. Етапи видачі кредиту . 11

8.2.1. Заявка й інтерв'ю із клієнтом 11

8.2.2. Вивчення кредитоспроможності й оцінка ризику . 11

8.2.3. Підготовка до укладення договору . 11

8.2.4. Кредитний моніторінг . 11

9. ЛІЗИНГ І ФАКТОРИНГ 11

10. РЕЗЕРВИ 12

11. ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ . 12

12. ЗАБАЛАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ 13

13. ТРАСТОВІ ОПЕРАЦІЇ . 14

14. НЕОБХІДНІСТЬ НАЛАЖУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 16

1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ЗНАЧЕННЯ БАНКІВ ПРИ ЇХНЬОМУ РІШЕННІ.

Розвиток так званого, внутрішнього бартеру, все более активне проникнення в господарський оборот іноземної валюти, широке поширення всіляких платіжних суррогатів призвели до разбаллансуваня грошової системи.

Відбувається різке збільшення прибутків населення, не подкреплене відповідним підвищенням обсягів виробництва товарів й платних послуг. Тут відбивається вплив як суб'єктивних, то й об'єктивних чинників - передусім реалізація соціальної програми. Серйозний вплив є й від становлення ринкових відношень, що для нашої економіки, основаної на тоталітарних принципах, виявилося, в відомому ступені неприйнятним. Не зпрацьовують економічні міри, що обмежують надмірне наполвненя каналів звернення наявними грошами.

З створенням сотень комерційних й кооперативних банків, більшість із які стали здійснювати касове обслуговування клієнтури, стан загострився. У касах комерційних банків стали осідать випущені в обіг гроші. Від як склалася дана ситуація в1991 році. За I півріччя залишки грошей у населення у порівнянні із тім ж періодом 1990 року збільшилися в 1.6 раз, тоді як розмір оборотної каси комерційних банків у порівнянні із початком року зріс в 14 раз. Подібне 'заморажування' банками грошових засобів, вилучення їхнього із господарського обороту свідчать про недосконалість діючого банківського механізму, що наводитися до скорочення прибуткової бази підприємств й самих банків.

Вісь чому необхідні невідкладні міри, направлені на забезпечення стабилизациибанковского діла. Перші кроки уже зроблені. Створена дворівнева банківська система – Національний Банк України (НБУ) в єдиному комплексі із широкою мережею комерційних й кооперативних банків, а також спеціальних кредитних установ.

У період становлення ринкових інфраструктур пріоритетний розвиток отримали комерційні банки.

І це природно, оскільки такі формування ринкового типу, як акціонерні товариства, асоціації, концерни можуть нормально функціонувати, лише спираючись на розвернуту мережу нових кредитних інститутів.

Комерційні Банки уже налагодили достатньо розвинені стабільні партнерські ставлення із державними, кооперативними й суспільними організаціями. На тому годину доки не склалися належні контакти із орендарями, фермерами, громадянами, зайнятими індивідуальною трудовою діяльністю.

Саме в цій сфері винне належати пріоритетне право малим банкам, які серед комерційних тепер більшість.

Які переваги банківського механізму? У області кредитування практично не існує обмежень в використанні позичкових засобів. Це - надання позичок на іноваційні заходь, створення виробничого потенціалу, тобто спорудження й реконструкція підприємств, цехів, впровадження передових техніки й технологій, організація випуску всіляких товарів й виробів. З допомогою банківського кредиту можуть бути успішно проведені приватизація й роздержавлення власності, операції із цінними паперами.

Комерційні Банки мають право фінансувати витрати, пов'язані із інвестуванням, купувати й продавати іноземну валюту, видавати гарантії, виявляти консультативні, експертні послуги, займатися лізинговими й факторинговыми операціями. Міжнародні валютні операції, конвертація валютних ресурсів, касове обслуговування й ощадне діло - також функція комерційних банків.

Акумуляція банками вільних грошових засобів й вкладення їхн в діло в різноманітних формах звичайно приносити високі прибутки не лише самим банкам, але й й їхнім клієнтам.

Фундаторами(засновниками) комерційних банків можуть бути як юридичні особини, то й громадяни. Не виключене притягнення в склад фундаторів й іноземних партнерів. Банкам надане право відкривати філії як всередині країни, то й за рубіжем. Всі це має надійну правову основу. У банківській сфері вперше знайшли конкретний прояв ознаки демонополізації, ділової конкуренції. Безумовно, розвиток ринкових відношень якщо стимулювати подалі вдосконалення банківської системи, зростання її ролі в зміцненні економічних зв'язків.

2. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА.

Банком є установа, створена для притягнення грошових засобів й розміщення їхні від свого імені на умовах Повернення, платності й терміновості.

Банки приймають й розміщують грошові вклади, привертають й надають кредити, здійснюють розрахунки по дорученню клієнтів й банків-кореспондентів й їхнє касове обслуговування, вчиняють інші, не суперечні законодавству й передбачені їхніми статутами операції, починаючи від ведення рахівниці й кінчаючи наданням консультаційних послуг. Ці операції можуть проводитися як в карбованцях, то й в іноземній валюті. На тому годину необхідно матір на увазі, що закон забороняє банкам здійснювати діяльність в сфері матеріального виробництва, торговлиматериальными цінностями, всіх виглядів страхування.

як й в інших країнах, банки на Україні за зобов'язанням держави, а держава по зобов'язанням банків, окрім випадків, передбачених законодавством, чи коли банки й держава приймають у собі таку відповідальність.

Банківська система складається із двох блоків. перший - НБУ. Інший блок - комерційні банки.

3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ.

Національний Банк України є центральним банком країни.

Він підзвітному Верховній раді й незалежний від виконавчих й розпорядчих органів державної влади.

Основні задачі НБУ:

- Забезпечення тривалості грошової одиниці;

- Проведення копійчаного звернення, розрахунків й валютних відношень;

- Захист інтересів кредиторів й вкладників на основі визначення правив регулювання діяльності комерційних банків й контролю за їхнім дотриманням;

- Сприяння розвитку економіки, створенню єдиного ринку України й його інтеграції в світову економіку.

У межах резервної системи він виконує:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7