Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виникнення марксистського напрями у економічної думки

Реферат: Виникнення марксистського напрями у економічної думки

Оглавление.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАРКСИЗМА . 4

ЕКОНОМІЧНЕ УЧЕНИЕ МАРКСИЗМА 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 20

ЛІТЕРАТУРА . 22

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У Європі у першій половині 19 століття завершувався промисловий переворот, який зумовив високих темпів розвитку продуктивних сил. Одночасно чинником їх розвитку ставала інтенсифікація найманої праці, відсутність будь-яких законів, захищають інтереси робітничого класу. Осторонь них стояла церква, яка закликала людей до покірності, милосердя і миролюбству.

Перехід до машинному виробництву підвищував психічні нервові навантаження на людини, зростання продуктивність праці випереджав зростання зарплати. Не вирішувалися питання охорони праці, що приводили до масової травматизму людей. Усе це породжувало великі соціальні конфлікти. Так, у Франції 1831 і 1834 рр. відбувалися збройні повстання Лионских ткачів, вимагали підвищення заробітної плати розширення прав робочих. Восставшее населення Парижа в 1848 р. вигнало уряд і короля. У 1830-1850 рр. в Англії робоче спрямування захист свих інтересів одержало назву чартистское. Це рух відрізнялося масовістю і організованістю. Основним його вимогою були: скорочення робочого дні 10 годин, замість фактичної тривалості 14-16 годин; встановлення загального виборчого права чоловікам; уявлення права обраним до парламенту; зниження податків та інші. У 1844 р. відбувається повстання Силезских ткачів у Німеччині проти жорстокої експлуатації праці та безправного становища. У 1871 р. збройним шляхом у Парижі встановлюється народом нову форму влади – Комуна. Соціальні конфлікти у бурхливо не зовсім розвиненому капіталістичний світ були сприятливим середовищем для звернення людей до ідеалів комуністичного суспільства.

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАРКСИЗМА

Виникнення марксистської політичної економії було б найбільш видатною подією історія світової економічної думки в XIX ст. Основоположники марксизму зробили справді революційний переворот у економічній думки, у сенсі предмети й методу досліджень, трактуванні категорій капіталізму, його соціальній природи й історичних доль.

Цей переворот носив революційного характеру, бо звільняв політичну економію нашарувань буржуазної апологетики і по-новому вирішував проблеми з урахуванням історизму, послідовного матеріалізму, аналізу економічних законів капіталізму, виявлення матеріалістичної діалектики його розвитку з погляду зміни двох суспільно-економічних формацій. Стало можливо з'ясування неминучою загибелі капіталізму під ударами для пролетарської революції, її об'єктивних передумов і всесвітньо-історичної ролі робітничого класу.

Зрозуміло, що це був випадковістю, хоча особисті риси і Енгельса, їх таланти зіграли видатну роль. Формування марксизму було підготовлено всім ходом історичного поступу, яке створювало необхідні передумови такого важливого події. Вони мусили різноманітні і назрівали під впливом різнорідних чинників. Важливе значення мали історичні умови, нерозривно пов'язані з катастрофою феодалізму і затвердженням капіталізму. Основоположники марксизму були сучасниками те й інше. Початковий етап формування вчення належить до 40-му рр. ХІХ ст., коли змінюють в передових країн світу феодалізму йшов капіталізм. Цей процес відбувається супроводжувався і прискорювався надзвичайним загостренням класової боротьби, революційними потрясіннями.

Тим самим було створювалися передумови до появи марксистського вчення про суспільно-економічних формаціях та його зміні як істотному змісті всесвітньо-історичного процесу, основі його періодизації. Це вчення було розроблено Марксом і Енгельсом ще 40-х рр. і далі увійшло скарбницю ідей марксизму, стало грати надзвичайно значної ролі у розвитку, дає можливість відмежування від антиісторизму буржуазної політекономії та засобами визначення історичного місця общинного ладу, рабства, феодалізму, капіталізму. Стало очевидним, як і капіталізм має минущий характер, поступиться зрештою місце соціалізму.

У формуванні економічних передумов марксизму надзвичайно значної ролі зіграв промисловий переворот в Англії. Розпочатий 70-х рр. XVIII в., він розвивався дуже інтенсивно і переважно завершився до 1825 р. Виникнення машинної індустрії засвідчила, у результаті промислового перевороту капіталізм отримав адекватну йому матеріальну базу, міг розвиватися її основі. З 1825 р. в Англії стали повторюватися періодично економічні кризи надвиробництва. Це засвідчила, що її економіка стала капіталістичної. У Великобританії переміг капіталістичний спосіб виробництва, його фабрична система знайшла класичні форми. Важливим й те, що у 40-х рр. промисловий переворот інтенсивно розвивався до й Франції, торкнувся Німеччину, Росію, назрівав у Японії. Виникла інша економічна ситуація, ніж у період А. Сміта і Д. Рікардо. Для глибокого й усебічного аналізу капіталізму склалися необхідні передумови.

Оцінка наслідків промислового перевороту Англії стала важливою темою економічних дослідженні і Енгельса. Англійська фабрична система викликала небачене розвиток продуктивних сил. Стала очевидною прогресивність капіталізму, наочно виявилося визначальне значення продуктивних сил у розвиток капіталістичного суспільства, передусім виробничих відносин, і навіть класової структури, політичною системою, ідеологічної надбудови.

Величезне значення на формування марксизму одержало критичне дослідження соціальних наслідків промислових переворотів, особливо у Англії. Виявилося, що економічне прогрес на капіталістичної основі оплачується стражданнями народних мас. Спостерігалися масове руйнування дрібної буржуазії під впливом капіталістичної конкуренції. Ремісники, селяни і малі торговці потрапляли до лав безробітних, пауперов. Їх асимілювала фабрика, але там вони ставали об'єктом важкої експлуатації, виявлялися під її ярмом. Технічний прогрес посилював її, даючи фабрикантам кошти на інтенсифікації праці та реального контролю за ним. У умовах зростала експлуатація жіночого і дитячого праці. Спостерігалися подовження робочого дня, знижувалася вести, долею фабричних робочих ставало жалюгідне існування. Економічні кризи періодично вражали економіку капіталізму, породжували масове безробіття. Тому критика капіталізму, соціальних наслідків його розвитку стала важливою завданням марксизму.

Соціальною базою генези марксизму стало формування пролетаріату під час промислових переворотів. Велике фабричне виробництво була немислима без використання найманих робітників більше, тому чисельність робочих невпинно зростала. Її збільшення означало розширення сфери капіталістичної експлуатації, множення прибутків фабрикантів і заводчиків. Промисловий переворот в Англії викликав швидке зростання міського населення. У муках і бідування часу промислових переворотів народжувався исполин-рабочий клас, який мав зіграти всесвітньо-історичну роль боротьбі соціалізм. Як підкреслював У. І. Ленін, розкриття цій ролі є головним для марксизму. Марксизм формувався як пролетарське направлення у філософії, соціології, політекономії, історичних дослідженнях. Між формуванням пролетаріату і генезисом марксизму була тісний і безпосередній зв'язок. Пролетаріат створювався промисловими переворотами як класовий антагоніст буржуазії. Завдання полягало у цьому, щоб визначити її революційні потенції, історичну роль. Це завдання блискуче вирішив марксизм, відмежувавшись принципово від різного роду дрібнобуржуазних течій, псевдосоциалистических концепцій.

Дуже важливий значення на формування марксизму мали виникнення і зростання робітничого руху. Робочий клас виходив на історичну арену, ставав самостійною і грізної революційної силою. Була потрібна лише чітка програми дій, відповідна класовим інтересам пролетаріату й завданням боротьби за соціалізм. Цю програму сформулювали основоположники марксизму, як свідчить зміст «Маніфесту Комуністичної партії». У ньому передбачалося завоювання пролетаріатом всього світу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3