Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Антикризисное управління кредитних організаціях

Реферат: Антикризисное управління кредитних організаціях

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 5

1.1. Економічна ситуація. Внутрішні і його зовнішні чинники на діяльність кредитної організації. Ризики діяльності кредитної організації 5

1.2. Методи аналізу діяльності кредитної організації 14

1.2.1. Внутрішній аналіз фінансового становища кредитної організації 15

1.2.2. Оцінка фінансового становища кредитної організації Центральним Банком Росії . 20

1.2.3. Рейтинговая оцінка діяльності комерційних банків . 26

2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 37

2.1. Опис методики аналізу діяльності кредитної організації . 37

2.1.1. Аналіз зворотному відомості . 37

2.1.2. Аналіз структури балансу 42

2.1.3. Аналіз стану ліквідності 49

2.1.4. Аналіз стану нормативів . 50

2.1.5. Аналіз стану економічних коефіцієнтів 52

2.1.7. Аналіз стану облік і звітність 57

2.1.8. Оцінка банку . 58

2.2.Численная реалізація запропонованої методики з прикладу

Банку «Умовний» 59

3. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 82

3.1. Санація кредитної організації 87

3.2. Основні прогалини у складанні та її реалізації планів оздоровлення кредитних установ і можливі варіанти розв'язання . 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . 99

ПРИЛОЖЕНИЯ 102

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сформована напружена ситуація у економіці поступово охва тила і банківську систему, призвела до збільшення кількості кредитних інститутів, допуску ющих порушення у своєї роботи і мають неудовлетворитель ные економічні показники. Причиною, що породжують збільшити кількість проблемних кредитних організацій, називають слабкий аналіз діяльності, низький рівень менеджменту, відсутність стратегічного планування, помилки у проведеної банку ми фінансову політику, шахрайство в російських банках й інші внутрішньобанківські проблеми. Безсумнівно, перелічені чинники надають зна чительное впливом геть стійкість кредитної організації, однак було неправильним вважати винуватцями всіх нещасть лише самі банки. Збитки і шахрайство із боку банків відбуваються у умовах, коли сти мули економіки спотворені, прибуток, отримана внаслідок приня тия він спекулятивних ризиків, потрапляє у в руках, а збитки розподіляють між усіма членами суспільства на умовах слабкої кін троля за спекулятивними угодами. З допомогою організованого надзо ра і забезпечення жорсткого дотримання діючих норм іноді мож але запобігти випадки шахрайства, проте, цими способами неможливо запобігти системні збитки, тобто. збитки, які несуть економіка країни разом із її банківської системою.

Банківська практика [38, 39, 40] довела відсутність єдиної універсальної методики визначення фінансового становища кредитних організацій, яка б давати комплексне визначення та діагностику в різних стадіях, а окремих випадках і пропозиції по висновок кредитної організації у цій кризової ситуації. Схеми, розроблені ЦБ до роботи з проблемними кредитними інститутами, пре дусматривают заходи, як рекомендаційного, і примусового ха рактера, проте часто практично санація кредитної організації складає по здней, запущеній стадії проблемності, коли вже й заходи примусь тельного характеру ефективні. Распознание стану кредитної організації (діагностика) одна з основних базових моментів, від якого має починатися антикризове управління.

В багатьох випадках ухуд шение стану проблемних кредитних установ починається з хронічної непла тежеспособности. Дозвіл банківських проблем найчастіше откладыва ется через небажання чи нездатності визначити масштаб проблем. Погана бухгалтерська звітність приховує розмір збитків (як і фон дах, і у грошовій масі). Неплатежеспособные кредитні організації на перших етапах можуть легко приховати свої збитки, маскуючи сумнівні креди ти. Нездатність розв'язувати проблеми прихованих збитків створює систему хибних стимулів банківській справі, призводить до нераціональному рас пределению ресурсів, веде до подальшого посиленню диспропорцій в макроекономіці.

Основною метою даної роботи є підставою вироблення конкретних рекомендацій для вдосконалення антикризового управління кредитними організаціями. На жаль, дана тема ще дуже слабко освітлена у вітчизняній літературі: практично відсутня досвід проведення таких заходів.

Ознайомившись зі теоріями Г.С. Пановій, В.В. Іванова, В.Є. Черкасова та інші., і навіть проаналізувавши методичних рекомендацій з аналізу діяльності кредитних організацій, вироблені відділом по банківському нагляду Національного Банку Республіки Адигея, автор пропонує універсальну модифіковану методику аналізу роботи і ранньої діагностики проблемності кредитної організації. Численная реалізація прелагаемой методики виходить з даних однієї з комерційних банків. Автор з'ясовує сутність кризових явищ в кредитних інституціях і економіці вцілому, приділяє величезна увага існуючій практиці антикризового управління у проблемних банківських установах, фіксує її й пропонує свої варіанти вирішення проблеми.

У результаті написання дипломного проекту емпіричну основою иссле дования послужили нормативні і опубліковані статистичні доці менти ЦБ РФ, матеріали семінарів і конференцій, організованих ЦБ з участю представників наглядових органів інших країнах, і навіть матеріали періодичної преси та опубліковані наукові праці, перелік яких наведено у списку літератури.

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Економічна ситуація. Внутрішні і його зовнішні чинники на діяльність кредитної організації. Ризики діяльності кредитної організації

Основний тенденцією розвитку банківської системи незалежності до середини 1998 року була орієнтованість в розвитку операцій на фінансові ринки, насамперед ринку державного боргу перед, і навіть залучення вкладів населення і ще ресурсів з міжнародного ринку. Причому у 1998 року банківсько системо почала відчувати негативний вплив кризи міжнародних фінансів України й зростаючого недовіри ринків країн, яке позначилося першу чергу на стані ринку державного боргу перед. Проте падіння ціни державні цінних паперів до серпня 1998 року мали обмежені для банківської системи наслідки, які, ще, певною мірою нівелювалися діями Банку Росії, зокрема дозволом кредитним організаціям перевести частина державних цінних паперів з портфеля для перепродажів в інвестиційний портфель.

Обмеженість сфер застосування банківського капіталу на вітчизняних ринках не дозволила банкам змінити стратегію свого ринкової поведінки за умов наростання кризових явищ.

Частка кредитів господарству протягом 1998 року лише на рівні 32-33 відсотків від банківських активів, державних цінних паперів (не враховуючи Ощадного банку) – 11-12 відсотків. У цьому російські банки до початку 1998 року нагромадили значні зобов'язання перед банками-нерезидентами за кредитами у іноземній валюті (12,7% пасивів), які зберігалися й у 1998 року. У разі несприятливого у розвиток банківської системи стану фінансів реального сектору економіки була відсутня можливість розширення ресурсної бази банків з допомогою інших джерел. Так, за період із 1.01.98 по 1.08.98 кошти, залучені від підприємств, організацій, населення, знизилися на 3 млрд. рублів, які частка у пасивах залишилася практично незмінною - 45% .


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29