Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Джерела державного (конституційного) права Естонії

Реферат: Джерела державного (конституційного) права Естонії

Зміст

Запровадження 3

Міжнародні договори 3

Конституція 5

Законодавство 6

Юриспруденція 7

Неписаное право 8

Обще управлінські акти 8

Кодифікація, тлумачення і оприлюднення 8

Список використаної літератури 9

Запровадження

У даний роботі розглядається система і ієрархія джерел конституційного права. Анализируются відносини та вертикальне розташування джерел конституційного права, компетентність державні органи після ухвалення правових актів, і навіть взаємовідносини рівнозначних правових актів. Також розглядаються відносини внутрішньодержавного і журналіста міжнародного права.

Міжнародні договори

Міжнародним договором називається письмове угоду, укладену між державами і регулирующееся міжнародним правом[1]. Конституція Естонії 1992 року розглядає міжнародні взаємини спікера та міжнародні договори в lX главі та інших частинах конституції. За статтею 121 Госсобрание ратифікує і денонсує такі договори Естонської Республіки:

1)Касающиеся державних кордонів

2)Для впровадження яких прийняття, зміну або скасування законів Естонії

3)По яким Естонія входить у міжнародну організацію чи союз

4)По яким Естонія приймає військові чи майнові зобов'язання

5)Ратификация яких передбачено

Поняття ратифікації за Конституцією Естонії має своєрідне значення. За інших державах ратифікацією називається твердження договору урядом чи президентом.

Значення міжнародного права у правовий системі Естонії визначає статья3(1) конституції, через яку загальновизнані принципи і норми міжнародного права є невід'ємною частиною естонської правової системи.

Що стосується протистояння між естонським законом та продемонструвати міжнародним договором, ратифікованим Госсобранием, треба використовувати становища міжнародного договора[2].

Конституція Естонії містить вимога, не притаманне конституцій інших держав: Естонська Республіка не укладає за міжнародні договори, суперечать конституции.[3]

Отже, що міжнародний договір має пріоритет перед естонським законом, а конституція- перед міжнародним договором.

Конституція.

Естонська конституція- це єдиний цілісний правової документ, у якому норми та принципи. Конституція - правової акт, ухвалений народом на референдумі і має у внутрішньодержавному праві вищу юридичної чинності. Конституція складається з Преамбули, 15 глав і 168 статей.

Преамбула зберегла принципи преамбул попередніх естонських конституцій. Як головною ідеї встановлюється самовизначення народу, здійснення народовладдя, демократичний устрій та державна наступність. Преамбула має значення при тлумаченні інших статей конституції.

l глава містить загальних положень, у ній говориться у тому, що Естонія - самостійна і незалежна демократична республика[4], описується державна символіка.

ll глава описує основні права, волі народів і обов'язки. У другій главі міститься понад чверть статей конституції.

lll глава називається НАРОД і має 3 статті.

lV глава описує правової статус, повноваження президента і трудовий розпорядок Госсобрания.

V глава присвячена правовим статусом і порядку обрання президента

Vl глава визначає правової статус, компетенцію і Порядок формування уряду.

Vll глава присвячена правовому регулювання законотворчості.

Vlll глава встановлює правової статус Банку Естонії, принципи податкового правничий та формування держбюджету

lX глава містить статті про міжнародних відносинах і правовому регулюванні укладення міжнародних договорів.

X глава присвячена правовому влаштуванню державної оборони.

Х1 глава визначає компетенцію і з правової статус Госконтроля.

Хll глава встановлює компетенцію і підвищення правової статус канцлера юстиції.

Хlll глава визначає компетенцію і з правової статус суду.

XlV глава присвячена правовим основам місцевого самоврядування.

ХV глава встановлює порядок зміни конституції.

Законодавство.

Законодавство включає у собі :

- прості закони, прийняті госсобранием. Закони може бути формальними і матеріальними. Формальні не містять правових і є джерелами конституційного права. Матеріальні закони є джерелом конституційного правничий та повинні узгодитися з конституцією.

- конституційні закони: Закон про громадянство, Закон про вибори до Госсобрание, Закон про вибори Президента республіки, Закон про вибори до місцеве самоврядування, Закон референдуму, Закон про внутрішній розпорядку і регламенті Госсобрания, Закон про заробітної плати Президента та членів Госсобрания, Закон про уряді республіки, Закон про притягнення до судової відповідальності Президента та членів Кабміну республіки, Закон про культурної автономії національних меншин, Закон про держбюджет, Закон про Банку Естонії, Закон про Госконтроле, Закон про судах і судочинстві, Закон надзвичайний становищі, Закон про гособороне у мирний і забезпечити військове час, закони, що стосуються внутрішніх та зовнішніх боргів, і майнових зобов'язань держави. Ці закони не можна змінювати чи доповнювати простими законами.

- закони, прийняті шляхом референдуму

- президентські укази.

У конституційних законів пріоритет перед простими законами, прості закони нічого не винні суперечити конституційним. Закони, прийняті шляхом референдуму з своєї юридичної силі рівні законам, прийнятим Госсобранием. Президентські укази рівнозначні простих законів. Президентськими указами можна змінювати і скасовувати закони. Не можна такими указами скасовувати чи змінювати конституцію, конституційні закони, і навіть закони про державних податках і держбюджеті.

Юриспруденція.

Правосуддя Естонії може здійснювати лише суд[5].Суд здійснює правосуддя, узгоджуючи з конституцією і законами. Законодавець не ототожнює право до закону. У законі який завжди міститься право. Суд повинен шукати право, узгоджуючи до закону. Під час ухвали рішення, відповідного праву, суд повинен спочатку знайти норму випадку (відповідну випадку) і після цього шукати норму рішення (відповідно праву).

Отже, юриспруденція шукає сенс правничий та проект закону, узявши мета в основі.

Неписаное право.

У неписаний праві містяться звичай, конституційний звичай та принципи права.

Загальні управлінські акти.

Такими актами є:

  • постанови Уряди
  • постанови міністрів
  • постанови місцевого самоврядування
  • постанови Банку Естонії

Постанови міністрів та Уряди мають однакову юридичну силу.Они даються виспівати законів і підставі законності.

Постанови місцевих самокерувань вони дають у рамках самоврядування і повинні теоретично розпочинати колізію з постановами Уряди чи міністрів.

Не встановлено ієрархії між постановами Банку Естонії постановами Уряди чи міністрів. Вони регулюють специфічні області й протиріч між ними має бути.

Кодифікація, тлумачення і оприлюднення.

Кодифікація.

У Естонії правопорядок грунтується у переважній більшості на писаному праві, яке систематизації правового масиву використовує кодифікацію.

Толкование.

Толкование конституції- це передусім тлумачення її тексту, навіщо використовують усі кошти та види тлумачення. У тому числі: граматичне, систематично- логічне, історичне, об'єктивно- теологічне тлумачення, і навіть юридична інтерпретація. Юридична інтерпретація- це - міст між писаним правому й дійсною життям. Толкование конституції має задовольняти потреби актуальною соціальної дійсності.

Оприлюднення.

Закони слід оприлюднити відповідно. Обов'язковими виспівати є лише оприлюднені законы.[6]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2