Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз господарську діяльність комерційного банку

Реферат: Аналіз господарську діяльність комерційного банку

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження 3

Теоретичні основи методики аналізу, у комерційному банку . 5

Комерційний банк - як об'єкт аналізу 5

Особливості методики аналізу, у комерційному банку . 11

Завдання економічного аналізу та його інформаційна база 13

Аналіз комерційного банку 15

Аналіз фінансового становища комерційного банку 15

Аналіз фінансової складової діяльності комерційного банку . 32

Оцінка результатів аналізу фінансового стану комерційного банку 45

Аналіз кредитоспроможності ссудозаемщика 48

Аналіз фінансового стану ссудозаемщика . 48

Аналіз фінансової складової діяльності підприємства . 58

Укладання про економічну спроможності підприємства 73

Оцінка можливості організації кредитних відносин між комерційним

банком і Нимировским спиртозаводом 75

Список літератури 76

Запровадження.

Банківська система - одну з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Тому сьогодні, за умов переходу України залучені до ринкових відносин, різко зростає до неї увага фахівців і інтерес. Це пов'язано з тим, що у Україні відбувається перехід від адміністративно-командної высокомонополизированной державної банківської структури до динамічною, гнучкою, заснованої на приватної власності системі кредитних установ, орієнтованих комерційний успіх, отримання прибутку.

Роль банків сучасної економіці можна зводити до трьох основних моментів.

По-перше, розвинена структура банків дозволяє управляти системою платежів до суспільстві.

По-друге, акумулюючи кошти, банки направляють їх фактичним позичальникам, у своїй, віддаючи пріоритет тим, зможуть вжити кошти найкраще. Отже, банки найдоцільніше перерозподіляють грошові резерви суспільства.

По-третє, банки, діючи відповідно до грошово-кредитної політикою держави, регулюють кількість грошей, що у зверненні на тій чи іншій економічної системі.

За сучасних умов зростає вплив банків на економіку. Діяльність кредитних установ не обмежується акумуляцією і розміщенням зростання маси коштів компаній, підприємств і окремі частини населення. Вони сприяють накапливанию капіталу, як активно втручаються в різні боки господарському житті, а й беруть безпосередню у діяльності функціонуючого капіталу чи здійснюючи контроль з нього. Завдяки банкам діє механізм і розподілу і перерозподілу капіталу за сферам чи галузям виробництва, що у значною мірою забезпечує розвиток народного господарства за залежність від об'єктивних потреб виробництва. Фінансуючи додаткові потреби підприємств промисловості, транспорту, сільського господарства за інвестиціях, розширення виробництва, банки мають можливість впливати створення прогресивної воспроизводственной структури народного господарства.

Сьогодні, за умов розвитку товарних та фінансових ринків, структура банківської системи ускладнилася. З'явилися нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти, і методи обслуговування клієнтури. Таким новим ланкою у банківській системі України і є комерційний банк, аналіз якого, як суб'єкта економічної діяльності, і предмет розгляду у даної курсової роботі.

Теоретичні основи методики аналізу, у комерційному банку.

Комерційний банк - як об'єкт аналізу.

Відповідно до законодавством України банк - це комерційне установа, створене щодо залучення коштів від юридичних і фізичних осіб і розміщення їхнього капіталу від своє ім'я за умов повернення, платності і терміновості, і навіть здійснення інших банківських операцій. З одного боку, банк, як і будь-яка підприємство, створюється задоволення інтересів власників банку (акціонерів чи індивідуальних), і громадських організацій інтересів (клієнтури - фізичних юридичних осіб, обслуговуваних банком). З іншого боку, банк - це підприємство особливого виду, яке організовує й здійснює рух позичкового капіталу, забезпечуючи отримання прибутку власникам банку.

Комерційні банки ставляться до особливої категорії ділових підприємств, які отримали назву фінансових посередників. Вони притягують капітали, заощадження населення Криму і інші вільні кошти, высвобождающиеся у процесі господарську діяльність, надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковому капіталі.

Фінансове посередництво відрізняється від брокерско-дилерских функцій. Брокери - це агенти ринку, працівники комісійних засадах. Вони збирають інформацію про стан ринку нафтопродуктів та знаходять контрагентів з метою угод, діючи кредитів та за дорученням своїм клієнтам. Ділери - торгують цінними паперами та інші зобов'язаннями на вторинному ринку, одержуючи прибуток за різниці в курсах купівлі й продажу. Специфічна риса брокерів і сотні дилерів у тому, що де вони створюють власних вимог, і зобов'язань, діючи за дорученням своїм клієнтам. Фінансові посередники у процесі діяльності створюють нових вимог й інвестиційні зобов'язання, стаючи товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи вклади клієнтів, комерційний банк створює нове зобов'язання - депозит, а видаючи позичку - нову вимогу до позичальнику.

Цей процес відбувається створення нових зобов'язань та обміну їх у зобов'язання інших контрагентів лежить в основі, суть фінансового посередництва. Така трансформація надзвичайно важлива трапилося в ринковій економіці. Вона дозволяє подолати складності прямого контакту сберегателей і позичальників, виникаючі через різницю запропонованих і необхідних сум, їх різних джерел, їх термінів, дохідності тощо. п. акумулюючи грошові капітали із джерел, фінансові посередники створюють загальний знеособлений потік коштів і може відповідати вимогам на позику найрізноманітніших умовах.

В усьому світі комерційних банків є найважливішим ланкою банківської системи, концентруючи основну частину ресурсів і здійснюючи широкий діапазон банківських операцій та фінансових послуг для юридичних і фізичних осіб. Вони уявляють другий банківської системи після центральних (державних, національних, федеральних тощо. п.) банків.

Банківська справа є специфічну форму підприємницької діяльності, пов'язану з допомогою і розподілом позичкових капіталів.

Банки отримують прибуток за своїх операцій. Вони є сферою докладання капіталу особливого тдля обробки документів і майже передачі на відстань дозволяє зменшити витрати праці банківській справі, отже, витрати звернення до суспільстві.

Будь-який комерційний банк працює за певним принципам.

По-перше, робота у приделах наявних (комерційний банк має забезпечити повну відповідність між своїми ресурсами і вложениями[1]).

По-друге, повна економічна самостійність разом із повної економічної відповідальності упродовж свого деятельность[2].

По-третє, взаємовідносини комерційного банку відносини із своїми клієнтами будуються на ринкових умов.

По-четверте, регулювання діяльності комерційного банку може здійснювати аж непрямим економічним шляхом.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28